مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
جداشدگی بتن | دلایل جداشدگی در بتن

دلایل و عوامل ایجاد جداشدگی بتن ( حدا شدگی در بتن چیست )

 

جداشدگی بتن تحت عوامل خارجی ناشی از حمل و ریختن بتن ایجاد می شود اما جداشدگی بتن به کیفیت بتن نیز مربوط است که زمینه ساز ایجاد جداشدگی است و استعداد این امر را فراهم می سازد. این عوامل را می توان به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد هر چند عوامل درونی برخلاف عوامل بیرونی در واقع عامل نیستند.

عوامل درونی جداشدگی یا عوامل ایجاد استعداد

بتن ها ازنظر جداشدگی یکسان نیستند. عوامل زمینه ساز و نحوه تاثیر آنها عبارتند از:

الف- نسبت آب به مواد سیمانی: با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی استعداد جداشدگی افزایش می یابد.

ب- عیار سیمان: با افزایش عیار سیمان بتن، استعداد جداشدگی کاهش می یابد.

ج- روانی و کارآیی: با افزایش روانی و کارآیی بتن، معمولا استعداد جداشدگی افزایش می یابد.

د- حداکثر اندازه سنگدانه: با افزایش حداکثر اندازه سنگدانه، امکان جداشدگی بیشتر می شود.

هـ- بافت دانه بندی: با درشت بافت شدن دانه بندی مخلوط سنگدانه و افزایش سهم شن و کاهش ماسه، استعداد جداشدگی بیشتر می شود.

و- ذرات ریزدانه: با افزایش ذرات ریزدانه در سنگدانه بویژه ذرات ریزتر از 3/0 میلی متر، امکان جداشدگی کاهش می یابد.

ز- شکل سنگدانه ها: با گردگوشه تر شدن سنگدانه های درشت دانه، استعداد جداشدگی بیشتر می گردد.

ح- بافت سطحی سنگدانه ها: با صاف تر و شیشه ای شدن سطح دانه ها، استعداد جداشدگی افزایش می یابد.

ط- مواد حباب زا: با وجود افزایش کارآیی بتن حبابدار، امکان جداشدگی افزایش نمی یابد.

ی- سایر عوامل مانند ریزی سیمان، وجود مواد پوزولانی و سرباره بویژه دوده سیلیسی و پودرسنگ نیز بر استعداد جداشدگی تاثیر دارد و آن را کم می کند.

عوامل بیرونی جداشدگی

معمولا در طول حمل و ریختن، عواملی موجب جداشدگی می شوند که این عوامل و نحوه عمل آن ها عبارتند از:

الف- ایجاد ضربه و لرزش در طول حمل موجب افزایش جداشدگی می شود.

ب- ریختن بتن با شوت بویژه با سرعت زیاد از طریق شوت پرشیب یا طولانی می تواند موجب جداشدگی گردد مگر اینکه در انتهای شوت، یک مانع و قیف نصب گردد. این مورد برای تسمه نقاله نیز عینا صادق است.

ج- پرتاب بتن بوسیله بیل یا مشابه آن از نقطه ای به نقطه دیگر می تواند به جداشدگی شدیدی منجر گردد.

د- ریختن بتن به نحوی که به بدنه قالب با شدت برخورد کند به جداشدگی منتهی می شود که در نتیجه کج ریختن بوجود می آید.

هـ- برخورد بتن به میلگردهای قائم در اثر کج ریختن و همچنین برخوردهای پی در پی بتن با میلگردهای افقی می تواند به جداشدگی بیانجامد. درهمی میلگردها می تواند عاملی درجهت تشدید جداشدگی باشد.

و- تراکم لرزشی زیاده از حد و حرکت دادن افقی ویبراتور خرطومی در توده بتن به افزایش جداشدگی منجر می شود.

ز- نشت شدید شیره در محل درز قالب

همگان تصور می کنند که ارتفاع ریختن بتن به خودی خود موجب جداشدگی می شود اما ثابت شده است که این امر به تنهایی عامل جداشدگی محسوب نمی گردد ولی می تواند به تشدید جداشدگی حاصل از سایر عوامل منجر شود.

نتایج جداشدگی بتن بویژه در ستون و دیوار

در ارتباط با روش های ریختن به نحوی که عوامل فوق بوجود آیند، جداشدگی بوجود می آید اما میزان جداشدگی به استعداد درونی بتن بستگی تام دارد.

جداشدگی عمدتا در قسمت های پایینی ستون و دیوار بوجود می آید و با افزایش ارتفاع نیز خرابی این قسمت بیشتر و گسترده تر می شود. کرمو شدن بتن یا شن نما شدن نتیجه جداشدگی است. کاهش مقاومت فشاری، برشی و کششی و کاهش پیوستگی بتن و میلگرد، افزایش نفوذپذیری، کاهش دوام و خوردگی میلگردها از جمله نتایج این کرموشدگی بتن است.

کاهش شدید ظرفیت باربری ستون و دیوار و نقص در عملکرد آن ها و ضعف سازه در برابر نیروهای جانبی نتیجه نهایی بروز این مشکل است. روابط موجود در طراحی مقاطع بتنی وقتی پا برجاست که چسبندگی و پیوستگی بتن و میلگرد وجود داشته باشد.

معمولا در یک طرف ستون و یا دیوار این جداشدگی به چشم می خورد اما این تصور وجود دارد که کرمو شدن بتن ناشی از عدم تراکم کامل و صحیح بتن است. این تصور کاملا باطل است زیرا در صورت عدم تراکم کامل بتن، حفرات هوا در بتن باقی می ماند اما در بتن اطراف آن خمیر سیمان و سنگدانه ریز در کنار سنگدانه های درشت با همان نسبت موجود در طرح مخلوط بتن دیده می شود در حالی که در مناطق کرمو شده کمبود ملات در بتن بوضوح به چشم می خورد.

 

نتیجه این تصور غلط افزایش زمان لرزاندن بتن، کاهش فواصل فروبردن ویبراتور در بتن و بکارگیری ویبراتورهایی با قطر بیشتر و قوی تر است که عملا به افزایش جداشدگی و رو زدن شیره بتن و پایین رفتن درشت دانه ها منجر می گردد که کرمو شدگی قبلی را تشدید می کند. 

تاریخ: 1394/08/11      بازدید:8114

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 165   نفر    بازدید امروز : 5305   نفر    بازدید دیروز : 11386   نفر    بازدید  این ماه :  451934   نفر    بازدید ماه گذشته : 291141   نفر    بازدید کل : 8445131   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده