مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
آزمایش گالواپالس بتن

آزمایش گالواپالس  بتن

امروزه آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیرات سازه های بتنی دارد. آزمایش های غیرمخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلف سازه های موجود ، به کارشناسان و متخصصین این انکان را می دهد تا در خصوص عملکرد ، نیاز ها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.

از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن ، تست گالواپالس می باشد. این آزمایش با ارائه خوردگی آرماتور ( میلگرد ) و قطعات فلزی مدفون در بتن ، به طراحان و کارشناسان امکان تصمیم گری در زمینه طرح های مقاوم سازی و تقویت و یا صحت سنجی عملیات های انجامی را می دهد.

در متن زیر به شرح آزمایش گالواپالس بتن ، محدودیت ها ، ضریب اطمینان قرائت ها ، روش کار و .. پرداخته می شود. شما می توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص و در صورت نیاز همکاری با این مجموعه در زمینه آزمایش گالواپالس بتن در انواع سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل فرمایید.

اندازه گیری میزان خوردگی بتن

تعدادی از روش‌های الکتروشیمیایی آشفته برای تعیین مستقیم میزان خوردگی با اندازه گیری واکنش رابط خوردگی به آشفتگی اندکی توسعه یافته است.  روش‌های اصلی عبارتند از:

(i)                اندازه گیری مقاومت قطبش خطی.

(ii)              اندازه گیری با استفاده از گالواپالس،

(iii)            تحلیل امپدانس AC،

(iv)            تحلیل هارمونیک AC.

این روش‌ها تاکنون در انگلیس چندان به صورت میدانی امتحان نشده است، هرچند قطبش خطی کاربرد محدودی در سایر بخش‌های اروپا (181، 180) و آمریکا (182) داشته است و روش پالس گالوانوستات برای برخی پل‌های اروپایی بکار رفته است (184، 183).

اندازه‌گیری مقاومت قطبش خطی با اعمال یک آشفتگی الکتروشیمیایی اندک بر آرماتورهای فولادی از طریق یک الکترود کمکی واقع در سطح بتن انجام می‌گیرد (شکل 12.7). آشفتگی اغلب یک تغییر اندک پتانسیل جریان مستقیم، E∆ ، به پتانسیل نیم سلول فولاد در محدوده 20± میلی ولت است. طبق اندازه گیری جریان حاصل،  ∆I، پس از یک زمان تعادل مناسب، معمولاً 30 ثانیه  تا 2 دقیقه است، مقاومت قطبش، Rp بدست می آید که در آن

Rp= ∆E/ ∆I

Rp رابطه معکوسی با جریان خوردگی Icorr دارد که در بین مناطق آند و کاتد در سطح میله فولادی جریان دارد. از اینرو،

Icorr=B/Rp

که در آن، برای فولاد در بتن B معمولاً بین 25 mV (فعال) و 50 mV (منفعل) قرار دارد.

 

چگالی جریان خوردگی، icorr، به صورت زیر بدست می‌آید:

icorr=Icorr/A

که در آن A مساحت سطح میله فولادی است که با آزمون مختل می شود. مقادیر معمولی icorr و میزان نفوذ خوردگی حاصل در جدول 2.7 آمده است (185). با این روش چند مشکل را باید در نظر گرفت:

(الف) اگر اندازه‌گیری قبل از پختگی صورت گیرد، زمان وقوع تعادل ممکن است به دفعات اندازه‌گیری اضافی یا ارزیابی غیر دقیق میزان خوردگی منجر شود.

(ب) وقتی مقاومت بتن، R، بین الکترود کمکی در سطح بتن و میله آرماتور فولادی بالا باشد، می تواند به خطای معنی‌دار در اندازه گیری Rp منجر شود مگر اینکه R به صورت الکترونیکی جبران شده یا به روشنی اندازه گیری شده و از Rp کم شود.

(پ) استفاده از یک مقدار صحیح برای B مستلزم اطلاع قبلی از حالت خوردگی فولاد است. اتخاذ یک مقدار نامناسب می تواند به یک خطا تا ضریب دو منجر شود.

 

جدول 2.7 میزان خوردگی معمولی در فولاد بتن

میزان خوردگی

چگالی جریان خوردگی، icorr (μA/cm2)

نفوذ خوردگی، p (μm در سال)

بالا

متوسط

پایین

منفعل

10 100

1 10

0.1 1

< 0.1

100 1000

10 100

1 10

<1

 

(ت) تلویحاً فرض می شود در ناحیه اندازه گیری، A، خوردگی به طور یکنواخت روی می دهد. وقتی ایجاد حفره محلی روی دهد، آنگاه این فرض می تواند به برآورد کم قابل توجه میزان محلی خوردگی منجر شود.

(ث) ارزیابی ناحیه اندازه گیری، A، ساده نیست. برخی مطالعات (186) استفاده از الکترودهای کمکی بزرگ (به قطر 250 میلی متر) را توصیه کرده و فرض می‌کنند ناحیه سطح اندازه‌گیری «ناحیه کم‌عمق» آرماتور فولادی است که مستقیماً زیر الکترود کمکی قرار دارد. یک رویکرد جایگزین (187) پذیرش این نکته است که جریان آشفتگی به طور جانبی در فولاد گسترش می‌یابد که خارج از ناحیه کم‌عمق قرار دارد و این گسترش جانبی را با استفاده از حلقه نگهبان واقع در اطراف الکترود کمکی محدود می‌کند. هر دو روش در ای زمینه بسیار نویدبخش است، اما دقت هر رویکرد را هنوز باید به طور مستقل اثبات کرد.

(ج) میزان خوردگی که در یک مورد اندازه گیری شده است که نمی تواند نمونه نرخ میانگین سالانه خوردگی باشد. نوسانات دمای محیط، میزان رطوبت در بتن، دسترس‌پذیری اکسیژن، و غیره همگی نمی تواند موجب تغییر چشمگیر میزان خوردگی لحظه‌ای شود. صرفا با اندازه‌گیری در شرایط محیطی مختلف می توان ارزیابی کلی از میزان سالانه خوردگی انجام داد.

روش پاسخ گذرای پالس گالوانوستات از آرایش الکترود سطحی مشابه روش قطبش خطی استفاده می کند (شکل 12.7). یک آشفتگی جریان اندک، I∆، بر میله آرماتور فولادی اعمال می شود و تغییر حاصل در پتانسیل نیم سلول، ∆E، اندازه‌گیری می‌شود. رفتار گذرای ∆E را می توان برای ارزیابی مقاومت بتن، R، و ارزیابی میزان خوردگی، Icorr بکار برد (188). ابزار با طراحی خاص برای کاربرد میدانی روش پاسخ گذرای پالس گالوانوستات هنوز از نظر تجاری توسعه نیافته است اما احتمال موفقیت این روش قابل ملاحظه است.

هر دو روش تحلیل امپدانس جریان مستقیم و هارمونیک جریان مستقیم، روش الکتروشیمیایی آشفته آزمایشگاهی هستند که می توانند نرخ لحظه ای خوردگی را ارزیابی کنند. با این حال، هیچ کدام از این روش ها پیشرفت میدانی در قطبش خطی و روش پاسخ گذرای پالس گاوانوستات نداشته است. پیچیدگی این روش‌ها این احتمال را کمتر می کند که هیچ وقت برای اندازه گیری معمول خوردگی در میدان بکار رود.

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

ارائه دهنده خدمات مشاوره ؛ کارشناسی و مهندسی تعمیرات سازه های بتنی

تولید ، وارد و ارائه کننده انواع افزودنی ها ، محصولات کمکی و تعمیراتی بتن

 

تهران-اشرفی اصفهانی-گلزار سوم-پلاک 10-واحد چهار

تلفن های تماس : 44618462-44618379-09128889641

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران با  اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی  نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارشناسان و مهندسی فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد در کنار خود راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند.

شرکت کلینیک فنی  بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور  همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

در این راستا ، شرکت کلینیک فنی  بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و می نماید. 

بخش مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه ها عمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمند می باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صدی می باشد ، رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با در اختیار گیری تجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیده خدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطح کشور و منطقه ارائه نماید.

 سرفصل های خدمات مهندسی و کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای آب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانه ها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها ، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تست و آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایه سیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره و کارشناسی بتن

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ورق های ژئوممبرین

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

 

بخش آموزش شرکت کلینیک فنی  و تخصصی بتن ایران :

این بخش در راستای اهمیت و نیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه های بتنی راه اندازی گردیده است. شرکت کلینیک فنی  بتن ایران در این راستا با تعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصین سرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

 

 بخش بازرگانی شرکت کلینیک فنی و تخصصی  بتن ایران :

 

امروزه با گسترش روزافزودن استفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکت های مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشور اقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تامل بوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو این مجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حل این نقیصه اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، اشرفی اصفهانی ، گلزار سوم ، پلاک ، واحد 4 ، و نیز دفتر جنوب کشور خود، واقع در استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، زیتون کارمندی ، فلکه پارک ، جنب بانک تجارت ، ساختمان 88 ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر ( شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان ( شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان ( شهرستان سنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان ( شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز ( شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استان مازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استان گیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان ( شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استان گلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری ( شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان ( کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه  یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مند شوید.

تاریخ: 1394/08/18      بازدید:6401

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 162   نفر    بازدید امروز : 5299   نفر    بازدید دیروز : 11386   نفر    بازدید  این ماه :  451928   نفر    بازدید ماه گذشته : 291141   نفر    بازدید کل : 8445125   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده