مشاور و تولید کننده محصولات افزودنی و قطعات جانبی بتن _ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بتن

Produce & Repconsultant, producer of concrete products providing engineering and technical services
ضوابط ارزیابی و پذیرش بتن براساس نشریه 55

ارزیابی و پذیرش بتن

پذیرش بتن، تواتر آزمونه برداری و آزمایش مقاومت پذیرش بتن در کارگاه بر اساس نتایج آزمایش فشاری آزمونههای تهیه شده از بتن مصرفی صورت میپذیرد. دفعات آزمونه برداری از بتن باید به نحو یکنواختی در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع شوند. آزمونه ها باید از محل نهایی مصرف برداشته شوند.

الف: مقصود از هر آزمونهبرداری از بتن، تهیه دو آزمونه از آن است که آزمایش فشاری آنها در سن 28 روزه یا هر سن مقرر شده دیگری انجام میپذیرد و متوسط مقاومتهای فشاری به دست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور میشود، برای ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقرر میتوان یک آزمونه دیگر هم به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه کرد.

ب: در صورتی که حجم هر اختلاط بتن، بیشتر از یک مترمکعب باشد، تواتر آزمونهبرداری باید به ترتیب زیر باشد:

1 -برای دالها و دیوارها، یک آزمونهبرداری از هر 30 مترمکعب بتن یا 150 مترمربع سطح.

2 -برای تیرها و کلافها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتنریزی میشوند ، یک آزمونه برداری از هر 100 متر طول.

3 -برای ستونها، یک آزمونه برداری از هر 50 متر طول.

پ: در صورتی که حجم هر اختلاط بتن کمتر از یک مترمکعب باشد، میتو ان مقادیر مذکور در 5-10-4-1) -ب) –1 ،2 و 3 را به همان نسبت تقلیل داد.

ت: حداقل یک آزمونهبرداری از هر رده بتن در هر روز الزامی است.

ث: حداقل 6 آزمونهبرداری از کل هر سازه الزامی است.

ج: در صورتی که کل حجم بتن ریخته شده در کارگاه ، از 30 مترمکعب کمتر باشد، میتوان از آزمونه برداری و آزمایش مقاومت صرفنظر کرد، مشروط بر آنکه به تشخیص دستگاه نظارت دلیلی برای رضایتبخش بودن کیفیت بتن موجود باشد.

5-10-4-2 ضوابط پذیرش بتن ـ آزمونههای عمل آمده در آزمایشگاه

الف: مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده موردنظر و قابل قبول تلقی میشود که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

1 -در آزمایش سه آزمونهبرداری متوالی، مقاومت هیچکدام کمتر از مقاومت مشخصه نباشد:

c X ≥ f 1,2,3

2 -متوسط مقاومتهای آزمونهها، حداقل Mpa 5/1 بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کوچکترین مقاومت آزمونه ها از مقاومت مشخصه منهای Mpa 4 ،کمتر نباشد:

4.0

1.5

min

3

≥ −

≥ +

c

c

X f

X f

ب: مشخصات بتن در صورتی غیر قابل قبول است که متوسط مقاومتهای آزمونهها از مقاومت مشخصه کمتر باشد یا کوچکترین مقاومت آزمونهها از مقاومت مشخصه منهای Mpa 4 کمتر باشد:

 c X < f 3 4.0 X min < f c −

پ: مشخصات بتنی را که با توجه به شرایط مندرج در 5-10-4-2) ب) غیر قابل قبول نباشد، ولی مطابق شرایط مذکور در 5-10-4-2) الف) –2 قابل قبول هم به شمار نیاید، میتوان به تشخیص طراح بدون بررسی بیشتر، قابل قبول از نظر سازهای تلقی کرد . در صورتی که مشخصات بتن مطابق بند 5-10-4-2)ب) به هر حال غیرقابل قبول باشد، اقداماتی مطابق ماده 5-10-3 الزامی است.

ت: در کنترل شرایط انطباق بتن بر رده موردنظر، نباید از نتیجه آزمایش هیچکدام از آزمونه ها صرفنظر شود، مگر آنکه با دلایل کافی ثابت شود خطای عمدهای در آزمونه برداری، نگهداری، حمل، عمل آوردن، یا آزمایش روی داده است.

 

 

 

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ،  آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگی بتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ،  فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ،  آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران

 

تاریخ: 1398/2/2      بازدید:285

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارفرمایان ، کارشناسان و مهندسین فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد و تخصصی ، در کنار خود ، راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند. کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور و همکاری اساتید برجسته ، همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد. در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه کارشناسی - فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی هدف دهی و پیگیری نموده و خواهد نمود و در این راستا موفق به اخذ ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 28001 و ایزو 29001 گردید است. هيات مديره اين شركت با اعتقاد و انديشه هميشگي به حضوري كارآمد و مثمر ثمر در جريان خروشان آباداني ايران عزيز و با بهره گيري از تجارب چندين ساله كارشناسان خود در پروژه های بزرگ عمراني در سطح كشور از يك سو و نيز تلفيق توامان آن با علوم روز مهندسي و اجرايي از سوي ديگر همواره سعي مي نمايد با حضور موثر خود در گستره پهناور عمران ايران ، گامي هر چند كوچك در راستاي ارتقا سطح كيفي پروژه هاي عمراني بردارد. از اين رو اميد است بتوانيم در اين راه حركتي درخور انجام نمايم.

با احترام-مدير عامل ايمان غلامي نيگچه


افراد آنلاین : 200   نفر    بازدید امروز : 17516   نفر    بازدید دیروز : 13004   نفر    بازدید  این ماه :  356753   نفر    بازدید ماه گذشته : 346548   نفر    بازدید کل : 9518810   نفر   
.کليه حقوق اين وب سایت متعلق به کلینیک بتن ایران است © توسعه دهنده:پرشیاداده