تماس برای مشاوره؟

متخصصین و کارشناسان کلینیک بتن ایران آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

مشاوره فنی: 09120916272-09128889641

مشاور اجرایی پروژه تعمیراتی: 09128889641

پشتیبانی فنی فروش: 09120916272

استاندارد آماده سازی و شرایط سطوح بتنی جهت انواع رنگ و پوشش

NANCE NO.6/SSPC-SP 13

آماده سازی سطح بتن

این NANCE International/SSPC: جامعه استاندارد آماده سازی سطح مشترک پوشش های حفاظتی نشانگر اتفاق نظر آن اعضای انفرادی است که این سند، حوزه آن و شرایط آن را بررسی کرده اند. پذیرش آن از هیچ جهتی مانع کسی از تولید، بازاریابی، خرید یا استفاده از محصولات، فرآینده یا رویه هایی که مطابق با این استاندارد نمی باشد نمی شود؛ چه او این استاندارد را اتخاذ کرده باشد چه نکرده باشد. هیچ چیزی در این استاندارد NACE/SSPC به عنوان دادن هرگونه حق تولید، فروش یا استفاده در ارتباط با هیچ روشی، دستگاهی یا محصول پوشش داده شده توسط فرمان علنی، یا به صورت تضمین دادن یا محافظت از هر کسی در مقابل بدهی برای تعدی از فرمان علنی[1] تعبیر نمی شود، چه به صورت استلزام یا غیر آن. این استاندارد نشانگر حداقل الزامات است و نباید به هیچ صورتی به عنوان محدودیت استفاده از رویه ها یا متریال بهتری که در اینجا مورد بحث قرار نگرده است، تفسیر گردد. هیچ کدام از این استانداردهایی که تمایل دارند در تمام موارد اعمال شوند، به این موضوع مربوط نمی شوند. شرایط غیرقابل پیش بینی می توانند سودمندی این استاندارد را در نمونه های خاص خنثی کنند. NACE و SSPC هیچ مسئولیتی را برای تفسیر یا استفاده از این استاندارد با سایر طرفین فرض نمی کنند و فقط مسئولیت آن تفسیرهای رسمی NACE یا SSPC صادر شده توسط NACE یا SSPC را مطابق با رویه ها و سیاست های حاکمشان می پذیرند که انتشار تفاسیر توسط داوطلبان حقیقی را مستثنی می کنند.

کاربران این استاندارد NACE/SSPC مسئول بررسی سلامت مناسب، ایمنی، و اسناد مقررات و تعیین کاربرد آنها در ارتباط با این استاندارد پیش از استفاده آن می باشند. این استاندارد NACE/SSPC نمی تواند لزوما به تمام مسائل سلامت و ایمنی یا خطرات محیط زیستی مربوط به استفاده از متریال، تجهیزات و یا عملیات بیان شده یا ارجاع داده شده در این استاندارد بپردازد. کاربران این استاندارد NACE/SSPC نیز مسئول ایجاد سلامت مناسب، ایمنی یا فعالیت های محافظت از محیط زیست در صورت لزوم با مشورت مقامات قانونی مناسب می باشند تا به توافقی با هرگونه الزام قانونی قابل اجرای موجود پیش از استفاده از این استاندارد برسند.

تذکر احتیاطی: استانداردهای آماده سازی سطحی مشترک NACE/SSPC در معرض بررسی دوره ای هستند، و می توانند در هر زمانی مطابق با رویه های کمیته فن NACE/SSPC تجدیدنظر شده یا از آنها صرف نظر شود. NACE و SSPC نیازمند این هستند که اقدام باید برای تائید مجدد، تجدید نظر، یا صرف نظر از این استاندارد صورت گیرد که دیرتر از پنج سال از تاریخ انتشار اوله و در نتیجه بعد از تاریخ هر تائید یا تجدید نظر نباشد. کاربر باید احتیاط کند که آخرین نسخه را بگیرد. خریداران استاندارد NACE/SSPC می توانند اطلاعات فعلی در تمام استانداردها و سایر انتشارات مشترک NACE/SSPC را با تماس گرفتن با سازمان ها از روش های زر دریافت کنند:

 

 NACE International

15835 Park Ten Place

Houston, TX 77084-5145

+1 281-228-6200

 

 SSPC: The Society for Protective Coatings

800 Trumbull Drive

Pittsburgh PA 15205

+1 412-281-2331

چکیده

این فعالیت استاندارد مشترک NACE International/SSPC آماده سازی سطوح بتنی را قبل از استفاده از پوشش محافظتی یا سیستم های روکش کردن پوشش می دهد. این استاندارد شامل دو جدول به روز شده می باشد، جدول 1 کلاس های آماده سازی سطح را با جزئیات بیان می کند و جدول 2 حداقل معیارهای پذیرش را برای سطوح بتنی قبل از این پوشش ها و روش های تست مربوطه اعمال شوند ارائه می کند. پیوست به روز شده (غیرالزامی) شامل دو جدول دیگر می گردد، جدول A1 ویژگی های معمول سطحی بتن فینیش شده و جدول A2 لیست گسترده ای از روش های آماده سازی سطح برای سطوح بتنی را ارائه می کند. این استاندارد باید توسط تصریح کننده ها، اعمال کننده ها، بازرس ها، و سایرین که مسئول تعریف درجه استاندارد تمیزی، مقاومت، پروفیل و خشکی سطوح بتن آماده هستند استفاده گردد.

کلید واژه ها: ترکیدن فراگیر، کنده کاری با اسید، تعمیر سیمانی، چسبندگی پوشش، پوشش ها، بتن[2]، سیستم های روکشی، NACE No 6، سیستم های پوشش محافظتی، آماده سازی سطحی، پوسته کردن، پروفیل سطحی، مقاومت کششی، TG 417، تمیز کردن با وکیوم، آب با فشار

در استانداردهای NACE/SSPC، لفظ های "بایستی[3]"، "باید (الزام شدید)[4]"، "بهتر است (باید با الزام کمتر)[5]" و "می تواند[6]" مطابق با پاراگراف 2.2.1.8 قرارداد بین NACE International and SSPC: جامعه پوشش های حفاظتی استفاده می گردند. لفظ های "بایستی" و " باید (الزام شدید)" برای بیان کردن الزامات اجباری استفاده می گردند. لفظ "بهتر است (باید با الزام کمتر)" برای بیان چیزی استفاده می گردد که خوب است و توصیه می شود اما اجباری نیست. لفظ "می تواند" برای بیان چیزی است که اختیاری می باشد.

پش گفتار

استاندارد مشترک NACE International/SSPC آماده سازی سطح بتن را قبل از کاربرد پوشش محافظتی یا سیستم های روکش کردن پوشش می دهد. این استاندارد باید توسط تصریح کننده ها، اعمال کننده ها، بازرس ها، و سایرین که مسئول تعریف درجه استاندارد تمیزی، مقاومت، پروفیل و خشکی سطوح بتن آماده هستند استفاده گردد.

این استاندارد در اصل در سال 1997 توسط گروه وظیفه مشترک NACE/SSPC (TG)F، "آماده سازی سطحی بتن" آماده شد. این استاندارد مجددا در سال 2003 توسط گروه فنی ویژه NACE  (STG) 04، پوشش ها و روکش ها، آماده سازی سطحی – محافظتی و کمیته گروه SSPC C.2، آماده سازی سطحی تائید شد. این استاندارد در سال 2018 توسط TG 417 (که قبلا گروه وظیفه F بود) مورد تجدید نظر قرار گرفت. این استاندارد توسط NACE تحت حسن توجهات STG 04 و توسط کمیته گروه SSPC C.77 صادر می شود.

NACE NO 6/SSPC-SP 13، آماده سازی سطحی بتن

1. کلیات

2. تعاریف

3. رویه های بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

4. آماده سازی سطحی

5. بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

6. معیار پذیرش

7. الزامات محیط زیستی و ایمنی

 

منابع

پیوست A: توضحات (غیر اجباری)

جداول

جدول 1: کلاس های آماده سازی سطح

جدول 2: حداقل معیار پذیرش برای سطوح بتنی قبل از اینکه پوشش ها اعمال شوند.

جدول A1: ویژگی های معمول سطحی بتن فینیش شده

جدول A2: روش های آماده سازی سطح

 

بخش 1: کلیات

1.1. این استاندارد NACE/SSPC با جزئیات الزامات آماده سازی سطح بتن را با روش های مکانیکی[7] و شیمیایی قبل از کاربرد پوشش حفاظتی و سیستم های روکش بیان می کند.

1.2. این استاندارد با جزئیات روش های آماده سازی سطحی و همچنین مقدار تمیزی سطح و پروفیل قابل دستیابی با هر روش را بیان می کند. تصریح کننده مسئول انتخاب کلاس مناسب آماده سازی سطحی از جدول 1 برای پوشش حفاظتی مورد نظر و شرایط خدمات مورد نظر می باشد و این موارد باید طبق توافق تمام طرفین مشمول (مالک و یا تصریح کننده، تولید کننده یا پیمانکار[8]) باشند.

 

 

جدول 1 کلاس های آماده سازی سطحی

کلاس

روش

محدوده پروفیل (CSP)(A)

بخش ارجاع داده شده

D-VC

تمیز کردن با وکیوم

NC(B)

4.2.2

W-LP

آب کشیدن با فشار پایین

NC(B)

4.2.2

W-DS

سایش پاک کننده

NC(B)

4.2.3

W-SC

پاک کردن با بخار

NC(B)

4.2.3

W-AE

کنده کاری با اسید

1-3

4.4

W-WJ

واتر جت (که شامل تخریب با آب و ترکیدن با آب می شود)

3-10

4.3.2.

M-GRD

خرد کردن- خشک

1-2

4.3.4.

M-GRW

خرد کردن- تر

1-2

4.3.4.

M-ABD

ترکیدن فراگیر- خشک

3-7(A)

4.3.1

M-ABW

ترکیدن فراگیر- تر

3-7(A)

4.3.1

M-SB

ترکیدن شاتی

3-9(A)

4.3.1

M-SC

کلنگ زنی

4-7

4.3.3

(A) ICRI [9]310.2 پروفیل های سطح بتن (CSP)؛ پانویس در پیوست A، جدول A2 را مشاهده کنید

(B) بدون تغییر

 

 

1.3 الزامات این استاندارد در تمام انواع سطوح سیمانی کاربردی هستند که شامل دیوارها و کف های بتن در جا[10]، دال های پیش ساخته[11]، دیوارهای بنایی[12]، سطوح بتن شاتکریت[13] و ملات های سیمانی، اندودها و یا زیرکارها.

1.4. ترکیب بندی و نصب بتن جدید و متریال تعمیر سیمانی می توانند بر انتخاب و کاربرد سیستم پوشش تاثیر بگذارند. این مسئولیت طراح است که ترکیب بتن، مواد افزودنی، رویه های نهایی[14]، روش کیورینگ یا ترکیب و روغن  آزادسازی قالب را مشخص کند؛ و متریال تعمیر سیمانی که تضمین می کنند بتن برای پوشش مناسب است. شرایط قرارگیری در معرض شیمیایی، فیزیکی (سایش) و محیط زیستی سطح باید برای سیستم پوشش مناسبی که باید انتخاب شوند، تعریف گردند.

1.5. سطوح بتنی موجود باید به طور کامل قبل از کاربرد سیستم پوششی ارزیابی شوند. ارزیابی شرایط بتن برای  تضمین اینکه سوبسترا معقول و مناسب برای پوشش است، مسئولیت مالک/ تصریح کننده می باشد.

1.6. یک سطح بتن آماده شده قابل قبول بهتر است بدون آلودگی، لایه ضعیف سطحی، عامل چسبندگی ضعیف بتن و گرد و غبار باشد و بهتر است یک سوبسترا معقول و یکپارچه مناسب را برای کاربرد پوشش محافظتی یا سیستم های روکشی فراهم کند.

1.7 این استاندارد حداقل الزامات برای سطح بتنی را بعد از آماده سازی و نیز روش های تست ویژه و معیارهای پذیرش برای مقاومت کشش سطحی، پروفیل، تمیزی، آلودگی های باقی مانده، pH، و مقدار رطوبت تعیین می کند.

1.8. الزامات اجباری این استاندارد در بخش های 1 تا 7 به صورت زیر داده شده اند:

بخش 1: کلیات

بخش 2: تعاریف

بخش 3: رویه ها بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

بخش 4: آماده سازی سطحی

بخش 5: بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

بخش 6: معیارهای پذیرش

بخش 7: الزامات ایمنی و محیط زیستی

1.9 پیوست A (غیر الزامی) شامل الزامات اجباری نمی شود.

بخش 2: تعاریف

پوشش[15]: پوشش حفاظتی یا سیستم روکش را مشاهده کنید.

بتن: مواد درست شده از سیمان هیدرولکی و مصالح دانه ای بی اثر از قبیل ماسه و سنگریزه که تا حد استحکام پاسخگو با آب ترکیب می شود و توسط روش های مختلف برای سفت کردن و به دست آوردن مقاومت قرار می گیرد.

کیورینگ (بتن): اقدام صورت گرفته برای حفظ رطوبت و شرایط دمایی در یک مخلوط سیمانی تازه اجرا شده که هیدراسیون سیمان هیدرولیکی را ممکن می کند به گونه ای که ویژگی های بالقوه مخلوط می توانند رشد کنند.

ترکیب کیورینگ (ترکیب کیورینگ پوسته ای): مایعی که می تواند برای شکل دهی یک پوسته در سطح بتن تازه در محل قرار گرفته برای به عقب انداختن از دست دادن آب اعمال شود.

 شوره زدگی (سفیدک): یک ته نشین کلا سفید رنگ که زمانی تشکیل می شود که ترکیبات قابل حل در آب در محلول از سوبستراهای بتنی، بنایی یا گچی ظاهر شوند و توسط واکنشی از قبیل کربوناسیون یا کریستالی شدن توسط تبخیر رسوب کنند.

باله ها[16]: یک انتشار خطی باریک در یک سطح بتنی شکل گرفته که از جریان ملات در فضاهای قالب حاصل می شود.

فینیش[17]: بافت سطح بتن بعد از استحکام و بعد از اینکه عملیات فینیشینگ انجام شده بودند.

فینیشینگ[18]: همسطح سازی، هموارسازی، محکم سازی و در غیر اینصورت تیمار سطوح بتنی که اخیرا اجرا شده و تازه است، یا ملات برای تولید ظاهر و خدمات مطلوب.

پاک سازی با آب با فشار بالا (HP WC): پاکسازی با آب انجام شده در فشارهای 34 تا 70 MPa (5000 تا 10000 psig)

آب پاشی فشار بالا (واتر جت) (HP WJ): آب پاشی انجام شده در فشارهایی از 70 تا 210 MPa (10000 تا 30000 psig)

لانه زنبور: حفره های ایجاد شده در بتن به دلیل ناتوانی ملات برای پر کردن موثر فضاهای میان ذرات مصالح دانه ای درشت و سایر انسدادها.

لایه ضعیف سطحی: یک لایه باریک، ضعیف و شکننده سیمان و مصالح دانه ای روی سطح بتن. مقدار لایه سطحی تحت تاثیر انواع مقادیر مواد افزودنی، درجه جوابدهی و مقدار آب در بتن می باشد.

روکش کردن: پوشش محافظتی یا سیستم روکش را مشاهده کنید.

تخلخل: حفره های کوچک که به سیال اجازه می دهند در متریال غیرقابل نفوذ، نفوذ کنند.

پوشش محافظتی یا سیستم روکش (پوشش): برای اهداف این استاندارد، پوشش محافظتی یا سیستم های روکش (که سیستم های مانع محافظتی نامیده می شوند) ترموست[19]، ترموپلاستیک، هیبریدهای غیر ارگانیک/ ارگانیک، یا مواد متالیک به کار رفته در یک یا چند لایه توسط روش های مختلف از قبیل قلم مو، غلتک، ماله، اسپری، و اسپری حرارتی. آنها برای محافظت از بتن دربرابر کاهش درجه توسط مواد شیمیایی، سایش، آسیب فیزیکی و از دست دادن یکپارچگی ساختاری بعدی استفاده می شوند. سایر عملکردهای بالقوه شامل کردن مواد شیمیایی، جلوگیری از لکه دار شدن بتن، و جلوگیری از آلوده شدن مایعات توسط بتن می باشند.

عوامل آزاد سازی (عوامل آزادسازی از قالب): مواد استفاده شده برای جلوگیری از چسبیدن بتن به سطح.

درجه بندی: پوسته پوسته شدن موضعی قسمت نزدیک به سطح بتن یا ملات سفت شده.

سیلر (ترکیب پوشش دهنده): مایعی که در سطح بتن اعمال می شود تا از نفوذ مایع یا محیط گازی طی در معرض قرار گیری جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهد. سوبستراهای بتنی سالم معمولا بدون حفره ها یا ترک های اضافی، مقاومت و انسجام را نشان می دهند.

پوسته پوسته شدن (بتن): تراشیده شدن ناگهانی، تکه تکه شدن، یا جدا شدن سطح یا پوشش سطحی (در این سند پوسته پوسته شدن شامل تکه تکه شدن، معمولا به شکل برفک، جدا شده از جرم بزرگتری توسط باد ، توسط آب و هوا توسط فشار یا انبساط در جرم بزرگتر می شود؛ پوسته های کوچک شامل فرورفتگی مدور می شوند که بزرگتر از 120 mm (5 in) عمق و 150 mm (6in) در هیچ بُعدی نمی باشد؛ یک پوسته بزرگ می تواند مدور یا بیضی یا در بعضی موارد دراز باشد، که در بزرگترین بعد خود بزرگتر از 120 mm (5in) عمق و 150 mm (6in)  بعد می باشد.

تخلخل سطحی[20]: تخلخل یا قابلیت نفوذ در سطح بتن می تواند بخارها، رطوبت، مواد شیمیایی و مایع پوشاننده را جذب کند.

آماده سازی سطحی: روش یا ترکیب روش های استفاده شده برای تمیز کردن سطح بتن، از بین بردن مواد سست و ضعیف و آلودگی ها از سطح، تعمیر سطح و سخت کردن سطح برای بیشتر کردن چسبندگی پوشش محافظتی یا سیستم روکش کردن

پروفیل سطحی (بافت): کانتور سطحی که از لبه مشاهده می شود

حفره های هوای سطحی: حفره های قابل مشاهده در سطح جامد.

واتر جت با فشار فوق العاده بالا (UHP WJ): واتر جت انجام شده در فشارهای بالاتر از 210 MPa (30000 psig).

 

بخش 3: رویه های بازرسی قبل از آماده سازی سطحی

3.1. بتن باید قبل از آماده سازی سطح برای تعیین شرایط بتن و برای تعیین روش مناسب با ترکیب روش هایی که باید برای آماده سازی سطح، و نیز برای برآورد الزامات سیستم پوششی که باید اعمال شوند، بازرسی گردد. تغییرات داخلی در شرایط سطحی مشاهده شده در دیوارها و سقف ها در مقابل تغییرات در کف ها باید طی انتخاب تکنیک ها و روش های آماده سازی سطح در نظر گرفته شوند. برای مثال، دیوارها و سقف ها با احتمال بیشتری نسبت به کف ها دارای حفره های هوایی سطحی، باله ها، عامل های آزادسازی قالب و حالت لانه زنبوری می شوند. ACI[21]364.IR4 راهنمای سودمندی را برای بازرسی و ارزیابی ساختارها ارائه می کند.

3.2. بازرسی بصری

تمام سطوح بتنی ای که باید آماده شده و پوشش داده شوند، می بایست از لحاظ نشانه های عیب های بتن، آسیب ظاهری، آسیب شیمیایی، آلودگی و رطوبت اضافی بازرسی شوند.

3.3.  درجه عمل آوری بتن

بهتر است بتن با رویه های توصیف شده در ACI 308 عمل آوری شود. الزامات کیورینگ[22] شامل حفظ رطوبت مناسب و دماهای مناسب برای حداقل دوره زمانی است. آماده سازی سطحی انجام شده در بتنی که به اندازه کافی عمل آوری نشده است یا مقاومت پایینی دارد، می تواند پروفیل سطحی بسیار درشتی را ایجاد کند یا مقدار اضافی بتن را حذف کند.

3.4. عیب های بتن

عیب های بتن از قبیل حالت لانه زنبوری و پوسته شدن می بایست تعمیر شوند. رویه های توصیف شده در ICRI 310  یا ACI 301 می توانند برای تضمین اینکه سطح بتنی قبل از آماده سازی سطحی معقول است، استفاده گردند. اطلاعات بیشتر راجع به بررسی عیب ها می توانند در ICRI 210.4 و NACE SP0308 یافت شوند.

3.5. آسیب ظاهری

3.5.1. به طور معمول چند روش آماده سازی رایج برای کاهش مقاومت چسبندگی سطح بتن آماده شده وجود دارند. مقاومت های چسبندگی حاصل شده در سطوح آماده شده با روش های پاک سازی مکانیکی با تاثیر بالا بسیار کمتر از موارد آماده سازی شده در زمانی  است که از روش های پاکسازی غیر اثرگذار استفاده شدند. این کاهش در مقاومت چسبندگی می تواند به زخمی شدن، ترک خوردن خمیر سیمان، از دست دادن مصالح دانه ای بدون جداسازی کامل از بتن زیرلایه نسبت داده شود. این لایه با ریز ترکهای به هم پیوسته، معمولا تا عمق 3 تا 10 میلیمتر ادامه می یابند (0.12 تا 0.4 اینچ) و معمولا به این شکل است که این آسیب با افزایش وزن و توان تجهیزات استفاده شده افزایش می یابد.

3.5.2. بهتر است بتن از لحاظ صحت و درستی توسط روش های کیفی توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A4.3 مورد آزمایش قرار گیرد.

3.5.3. وقتی یافته های کیفی بی نتیجه هستند یا زمانی که یافته کمی مشخص به دست آمده، بتن می بایست برای تعیین مقاومت کششی سطحی با استفاده از روش های توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 مورد آزمایش قرار گیرند.

3.5.4. بتنی که به دلیل نیروهای فیزیکی آسیب دیده است، مانند تاثیر سایش یا خوردگی آرماتور، اگر آسیب بر عملکرد پوشش تاثیر بگذارد می بایست قبل از آماده سازی، سطح تعمیر شود. تعمیرات باید مطابق با ACI 301، ACI 562، ACI 546 أَژٍ546ات باید مطابق با  تاثیر بگذارد ، NACE SP0390، یا پیوست A، پاراگراف A4 صورت پذیرد.

3.6. آسیب شیمیایی

3.6.1 بتن توسط مواد شیمیایی مختلف مورد حمله قرار می گیرد، که در ACI 515.2R و PCA IS001[23] با جزئیات بیان شده است.

3.6.2. تمام سطوح بتنی که در معرض مواد شیمیایی هستند می بایست از جهت آلودگی مورد آزمایش قرار گیرند که در پاراگراف 3.7 توصیف شده اند

3.6.3. بتنی که در معرض مواد شیمیایی است می بایست با روش های کیفی توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A43 مورد آزمایش قرار گیرد.

3.7. آلودگی

3.7.1. آلودگی روی سطوح بتنی شامل تمام مواردی می شود که می توانند بر چسبندگی و عملکرد پوششی که باید اعمال شود تاثیر بگذارد. به طور مثال این موارد شامل آلودگی های ناشی از روغن، گریس، مواد شیمیایی و پوشش های ناسازگار موجود می شود . ( اما محدود به آنها نمی شوند )

3.7.2. آلودگی می تواند توسط روش های توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A5 شناسایی شود. این روش ها شامل بررسی بصری، اندازه گیری قطره آب (زاویه تماس)، تست pH، بررسی سنگ شناسی و روش های تحلیلی ابزاری مختلف می شوند اما محدود به آنها نمی شوند. نمونه گیری هسته ای می تواند برای تعیین عمقی که آلودگی به بتن نفوذ کرده است نیاز باشد.

3.7.3. سطوح بتنی که آلوده شده اند یا پوشش هایی بر روی سطح آن موجود است، می بایست توسط روش توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 برای تعیین اینکه آیا آلودگی یا پوشش موجود بر چسبندگی و عملکرد پوششی که باید اعمال شود  تاثیر منفی می گذارد ، مورد آزمایش قرار گیرد.

3.8. رطوبت

میزان رطوبت در بتن می تواند با روش های توصیف شده در پاراگراف 5.5 تعیین شود.

بخش 4: آماده سازی سطح

4.1. اهداف

4.1.1. هدف آماده سازی سطحی تولید سطح بتنی است که مناسب اعمال و چسبندگی سیستم پوشش محافظتی مشخص شده می باشد.

4.1.2. پیش آمدگی هایی از قبیل لبه های تیز، باله ها و پاشیدن بتن باید طی آماده سازی سطح حذف شوند.

4.1.3. حفره ها و سایر عیب هایی که روی سطح بتن یا نزدیک به آن است، می بایست طی آماده سازی سطح به طور کامل نمایان و اصلاح شوند.

4.1.4. کلیه بتن های ناسالم و ضعیف باید ،  به گونه ای که تنها بتن سالم باقی بماند ، حذف شود.

4.1.5 بتن آسیب دیده بر اثر تماس با مواد شیمیایی باید حذف شود به گونه ای که تنها بتن سالم باقی می ماند.

4.1.6. تمام آلودگی ها، عامل های آزادسازی قالب، سفیدک[24]، ترکیبات کیورینگ و پوشش های موجود ناسازگار با پوشش جدید باید حذف شوند.

4.1.7. روش آماده سازی سطح یا ترکیب روش ها، بهتر است مبنی بر شرایط بتن و الزامات سیستم پوششی که باید اعمال شود باشد.

4.1.8. تمام سطوح بتنی آماده شده می بایست منطبق با شرایط  مورد نیاز سطح برای اجرای سیستم پوششی مورد نظر، تعمیر شوند.

4.2. روش های پاک کردن سطح

4.2.1. روش های پاک کردن سطح توصیف شده در پاراگراف های 4.2.2. و 4.2.3 نباید به عنوان تنها روش آماده سازی سطح بتنی که باید پوشش داده شود استفاده شوند زیرا آنها تمام لایه های ضعیف سطحی و آلودگی ها را از بین نمی برند یا پروفیل سطح بتن را تغییر نمی دهند. این روش ها باید در صورت نیاز استفاده شوند، قبل و یا بعد از روش های مکانیکی و شیمیایی در پاراگراف های 4.3 و 4.4 و بررسی وضعیت موضوجو باید روش تکمیلی در صورت نیاز به کار گرفته شود.

4.2.2. پاک کردن با وکیوم، پاک کردن با فشار هوا، و پاک کردن با آب که در [25]ASTM D4258 می توانند برای حذف آلودگی، سستی، مواد و یا گرد و غیار از بتن استفاده شوند.

4.2.3. پاک کردن با آب و بخار که در ASTM D4258 توصیف شد می تواند برای حذف روغن و گریس از بتن استفاده شود.

4.3. روش های آماده سازی مکانیکی سطح بتن

4.3.1. تمیزکاری سایشی خشک، تمیزکاری سایشی تر، تمیزکاری سایشی به کمک وکیوم و تمیزکاری با گریزنده از مرکز شاتی که در ASTM D4259 توصیف شد می توانند برای حذف آلودگی ها، لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف استفاده شوند تا حفره های زیرسطحی را ظاهر کنند و سطح بتن مناسبی را با پروفیل کافی و تخلخل سطحی تولید کنند. جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.2. پاک کردن با آب فشار بالا و فوق بالا یا روش های واترجت که در چهار استاندارد مشترک واترجت NACE/SSPC ، ASTM D4259، ICRI 310.3R یا فعالیت توصیه شده (WJTA-IMCA) انجمن فناوری واترجت برای استفاده از تجهیزات واترجتینگ فناوری واترجت، می تواند برای حذف آلودگی ها، لایه ضعیف سطحی، پوشش های موجود و بتن ضعیف، در معرض قرار دادن حفره های زیر سطحی و تولید سطح بتن سالم با پروفیل کافی و تخلخل سطحی استفاده شود. پیوست A جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.3. روش های ابزار تاثیر می توانند برای حذف پوشش های موجود، لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف استفاده شوند. این روش ها شامل کلنگ زنی، تیشه کردن سطوح بتنی[26] و تیزه چکش چرخان که در ASTM D4259 توصیف شد استفاده گردند. روش های ابزار تاثیر می توانند سطوح بتنی را بشکنند یا باعث ترک کوچک شوند و ممکن است نیاز باشد از یکی از رویه های موجود در پاراگراف های 4.3.1 یا 4.3.2 برای تولید سطح بتنی سالم با پروفیل کافی و تخلخل سطحی استفاده کند. سالم بودن سطح بتن آماده شده با استفاده از روش تاثیر می تواند با یکی از آزمون های مقاومت کششی توصیف شده در پیوست A، پاراگراف A8 تائید شود.

4.3.4. روش های ابزار قدرتی مانند آسیاب چرخشی، ماسه زنی و برس زنی سیم آنطور که در ASTM D4259 توصیف شد می توانند برای حذف پوشش های موجود، لایه های ضعیف بتن، بتن ضعیف و پیش آمدگی ها در بتن استفاده شوند. ممکن است این روش ها پروفیل سطح مورد نیاز را تولید نکنند و ممکن است نیازمند یکی از رویه های توصیف شده در پاراگراف های 4.3.1 یا 4.3.2. برای تولید سطح بتنی با پروفیل کافی و تخلخل سطحی باشند. جدول A2 را مشاهده کنید.

4.3.5. آماده سازی سطحی با استفاده از روش های توصیف شده در پاراگراف های 4.3.1 تا 4.3.4 می بایست به گونه ای انجام شود که سطحی یکپارچه و سالم را ارائه کند که برای سیستم پوشش حفاظتی مشخص شده مناسب است.

4.4. آماده سازی سطح شیمیایی

کنده کاری اسیدی که در ASTM D4260 توصیف شد می تواند برای حذف لایه ضعیف سطحی و بتن ضعیف و ارائه پروفیل سطح در سطوح بتنی استفاده شود. این روش نیازمند حذف کامل تمام محصولات واکنشی و تست pH برای تضمین خنثی سازی اسید می باشد. کنده کاری اسید نباید در قسمت هایی که ترکیبات کیورینگ، سیلر[27] و آلودگی ها مانع اسید از واکنش با بتن می شوند استفاده شوند. کنده کاری اسید باید تنها جایی استفاده شود که رویه های کنترل، آلودگی و ته نشینی مواد خطرناک در محل وجود دارند. کنده کاری اسید با اسید هیدروکلریک (برای مثال اسید موریاتیک) نباید در جایی استفاده شوند که احتمال خوردگی فلز در بتن (میلگرد یا فیبرهای فلزی) وجود دارد.

4.5. پاک کردن سطح

بعد از اینکه سطح بتن برای سالم بودن مورد نیاز و پروفیل سطحی آماده شد، سطوح می توانند هنوز توسط یکی از روش های توصیف شده در پاراگراف 4.2 برای حذف بقایای ایجاد شده توسط روش آماده سازی سطح یا حذف محیط مصرف شده تمیز شوند.

4.6. تعمیرات و همبندی

4.6.1. قبل از رفتن به مبحث تعمیرات و همبندی، سطح بتن آماده شده باید مطابق با بخش 5 بازرسی شود. بعد از اینکه همبندی و تعمیرات سطح بتن تکمیل شدند، مناطق تعمیر شده می بایست مجددا مطابق با بخش 5 بازرسی شوند.

4.6.2. تمام خوردگی ها[28]، حفره های هوایی سطح و سایر ناهنجاری هامی بایست توسط سیستم پوشش دهی آنطور که در اسناد مربوط به تهیه مشخص شده است تا سطح مورد نیاز تعمیر شوند.

4.6.3. تمام مواد تعمیر، هم به صورت سیمانی و هم پلیمریک، بهتر است توسط تولیدکننده پوشش دهنده سازگار با پوششی که می خواهد اعمال شود، تائید شده یا توصیه گردند.

4.6.4. مواد تعمیر باید مطابق با دستروالعمل های منتشر شده تولید کننده عمل آوری شوند.

4.6.5 بخش تعمیر شده می تواند نیازمند آماده سازی سطحی بیشتر قبل از کاربرد پوشش باشد.

بخش 5: بازرسی و دسته بندی سطوح بتنی آماده

5.1. مقاومت کششی سطحی بتنی و چسبندگی پوشش

5.1.1. ASTM D7234 برای اندازه گیری چسبندگی پوشش استفاده می شود؛ روش ترجیحی اعمال یک آزمایش همبندی از سیستم پوشش مورد نظر (یا فقط پرایمر) در سطح بتن آماده شده و سپس انجام ASTM D7234 در سطح بتن پوشش داده شده (یا پرایم شده) می باشد (پیوست A، پاراگراف A8 را مشاهده کنید).

5.1.2. اگر امکان اعمال آزمایش همبندی پرایمر مورد نظر یا سیستم پوشش وجود ندارد، یا نیاز به تائید یا تعیین مقاومت کششی سطح بتن عریان یا مواد تعمیر بتن وجود دارد، ASTM C1583 بهتر است بعد از اینکه آماده سازی سطح مشخص شده تکمیل شد انجام گیرد (پیوست A، پاراگراف A8 را مشاهده کنید).

پروفیل سطح

5.2.1. اگر پروفیل سطح مشخص برای عملکرد سیستم پوششی که باید اعمال شود نیاز باشد، پروفیل می بایست در اسناد تهیه و خریداری مشخص گردد.

5.2.2. پروفیل سطح سطوح بتنی آماده شده باید بعد از تمیز کردن و خشک کردن اما قبل از تعمیرات یا کاربرد پوشش ارزیابی شود.

5.2.3. پروفیل سطح می تواند با مقایسه پروفیل سطح بتن آماده با راهنمای ICRI شماره 310 تراشه های مقایسه گر پروفیل سطح بتنی (CSP) [29]ارزیابی شود.

5.2.4. اگر روش های توصیف شده در پیوست A توسط طرفین مورد قبول واقع شود، پاراگراف A7 نیز می تواند برای تعیین پروفیل سطحی سطح بتنی استفاده گردد.

پاکسازی سطح

5.3.1. تمام سطوح بتنی آماده شده می بایست از لحاظ تمیزی سطحی بعد از پاکسازی و خشک کردن اما قبل از تعمیرات یا اعمال پوشش بازرسی شوند. به پیوست A، پاراگراف A5 مراجعه کنید. اگر سطوح بتنی تعمیر شوند، می بایست برای پاکسازی سطحی قبل از اعمال پوشش مجددا بازرسی شوند.

5.3.2. سطوح بتنی آماده می توانند برای پاکسازی سطحی توسط سایش آهسته سطح با پارچه تیره رنگ یا فشار دادن نوار چسبنده مات روی سطح بازرسی شود. روش آزمایش و میزان قابل قبول گرد و غبار باقی مانده می بایست مورد توافق طرفین باشد.

5.3.3. روش استفاده شده برای تائید سازگاری پوششی که باید در سطح آلوده شده اعمال شود یا روی سطوح آلوده شده ای که  پاک سازی و تائید شدند، می بایست توسط تولید کننده پوشش تائید شده و در اسناد تهیه و خرید مشخص شود.

pH

5.4.1 اگر یک محدوده مشخص pH برای عملکرد مناسب سیستم پوششی که باید اعمال شود نیاز باشد، pH بتن و روش های قابل قبول اندازه گیری باید در اسناد تهیه و خرید مشخص شوند.

5.4.2. ASTM D4262 یا سایر روش هایی که بر سر آنها توافق شده است می توانند برای تعیین pH استفاده شوند.

5.4.3. اگر سطوح بتنی با کنده کاری اسیدی آماده شوند، اندازه گیری های pH سطوح بتن بهتر است بعد از آب کشی اما قبل از خشک شدن سطح آماده شده انجام شوند.

مقدار رطوبت

5.5.1. اگر مقدار رطوبت مشخص برای عملکرد مناسب سیستم پوششی که باید اعمال شود، نیاز باشد، مقدار رطوبت بتن و روش های قابل قبول اندازه گیری باید در اسناد خرید مشخص شوند.

5.5.2. سطوح آماده بتنی بهتر است از لحاظ رطوبت مواد باقی مانده بعد از پاکسازی و خشک شدن و قبل از به کار گیری پوشش تست شوند.

5.5.3. ASM D4263، ASTM F1869 یا ASTM F2170 بهتر است برای تعیین مقدار رطوبت باقیمانده در بتن استفاده شوند. ACI 302.0 بهتر است به عنوان راهنما برای اطلاعات بیشتر استفاده شود.

5.5.4. در صورت نیاز یا پذیرش توسط طرفین، هرکدام از روش های توصیف شده در پاراگراف 5.5.3. می توانند برای تعیین مقدار رطوبت سطح بتن استفاده شوند.

بخش 6: معیارهای پذیرش

6.1. حداقل معیار پذیرش برای سطوح بتن آماده می بایست مطابق با جدول 3 یا مشخص شده در اسناد خرید باشد.

6.2. اگر الزامات مربوط به تولید کننده برای پوشش های خاص نسبت به آنچه در جدول 2 لیست شده، سخت گیرانه تر باشد، الزامات سخت گیرانه تری می بایست اعمال گردد.

جدول 2 حداقل معیار پذیرش برای سطوح بتنی قبل از اینکه پوشش ها اعمال شوند

ویژگی

روش تست

خدمات سبک (A)

خدمات شدید(B)

مقاومت کششی سطحی

ASTM D7234

1.4 MPa (200 psi) min

2.1 MPa (300 psi) min

و یا

 

 

 

مقاومت کششی سطحی

ASTM C1583

1.4 MPa (200 psi) min

1.7 MPa (250 psi) min

پروفیل سطحی

ICRI No.310.2

CSP 2 min

CSP 3 min

پاکسازی سطحی

ASTM D4258 (گرد و غبار قابل مشاهده)

بدون گرد و غبار قابل مشاهده

بدون گرد و غبار قابل مشاهده

آلودگی های باقی مانده (c)

ASTM F21

قطرات آب سطح را فورا خیس می کنند که یک نوار یکپارچه پیوسته را تشکیل می دهد

قطرات آب سطح را فورا خیس می کنند که یک نوار یکپارچه پیوسته را تشکیل می دهد

pH (کنده کاری اسید)

ASTM D4262

-1pH تا +2pH تغییر در آب کشی

توصیه نمی شود

مقدار رطوبت (D)

ASTM D4263

رطوبت غیرقابل مشاهده

رطوبت غیرقابل مشاهده

و یا

 

 

 

مقدار رطوبت (D)

ASTM F1869

15 g/24 hr/m2 (3IB/24 hr/1000 ft2) max

15 g/24 hr/m2 (3IB/24 hr/1000 ft2) max

و یا

 

 

 

مقدار رطوبت (D)

ASTM F2170

80 % Max

80 % Max

(A) خدمات سبک اشاره بر شرایط قرار گیری در معرض مواردی چون ترافیک سبک (یعنی ترافیک پا و گاری های چرخ دار سبک)، رطوبت، مواد شیمیایی غیرمهاجم و چرخه های فریز/گداختن سبک دارند

(B) خدمات شدید اشاره بر قرار گیری در معرض مواردی چون ترافیک ماشینی سنگین (یعنی جرثقیل سنگک دار، کامیون های سنگین یا گاری هایی با چرخ های فولادی)، مواد شیمیایی آسیب رسان، غوطه وری یا شوک حرارتی (برای مثال شستن در آب داغ یا پاک سازی با بخار)

(C) اگرچه ارقام موجود در ASTM F21 نشانگر یافته های ارزیابی در گونه های نیکل هستند، اما نوارهای آب و استاندارد نشان داده شده برای سطوح بتنی قابل اجرا می باشند.

(D) توجه: دو سناریو در اینجا وجود دارد که معیارهای مقدار رطوبت در جدول 2 ممکن است در آن اعمال نشوند. اولین سناریو در زیر درجه یا همان درجه یا دال های بیرونی یا دیوارهاست که دستیابی به سطح پایین رطوبت نشان داده غیرممکن یا غیرعملی است. دومین سناریو موقعی است که روطبتی که پوشش های پرتحمل را فشرده می کند یا مرطوب می کند مشخص می شوند. برای اطلاعات بیشتر پاراگراف A9 در پیوست A را مشاهده کنید.

 

 

 

 

بخش 7: الزامات ایمنی و محیطی

7.1. تخلیه و دفع آلوده کننده ها، پوشش های قدیمی، اسید از کنده کاری و آب آلوده شده و محیط ترکیدنی می بایست مطابق با تمام مقررات عامل های قانونی و تسهیلات قابل اجرا باشد.

7.2. کنترل مواد خطرناک، عملیات ماشینی، محافظت از کارگر و کنترل غبار هوابرد و آلاینده های هوامی بایست مطابق با تمام قوانین سلامت و ایمنی نمایندگی های مقررات و تسهیلات قابل اجرا باشد.

 

 

منابع

1. ICRI 310.2 (latest revision), “Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, and Polymer Overlays” (Des Plaines, IL: ICRI).

2. ACI 116R (latest revision), “Cement and Concrete Terminology, SP-19(90)” (Farmington Hills, MI: ACI).

3. SSPC Protective Coatings Glossary, 2011 (Pittsburgh, PA: SSPC).

4. ACI 364.1R (latest revision), “Guide for Evaluation of Concrete Structures Before Rehabilitation” (Farmington Hills, MI: ACI).

5. ACI 308 (latest revision), “Standard Practice for Curing Concrete” (Farmington Hills, MI: ACI).

6. ICRI 310.1 (formerly No. 03730) (latest revision), “Guide for Surface Preparation for the Repair of Deteriorated Concrete Resulting from Reinforcing Steel Corrosion” (Des Plaines, IL: ICRI).

7. ACI 301 (latest revision), “Specifications for Structural Concrete for Buildings” (Farming­ton Hills, MI: ACI).

8. ICRI 210.4 (latest revision), “Guide for Nondestructive Evaluation Methods for Condition Assessment, Repair, and Performance Monitoring of Concrete Structures” (Des Plaines, IL: ICRI).

9. NACE SP0308 (latest revision), “Inspection Methods for Corrosion Evaluation of Conventionally Reinforced Concrete Structures “(Houston, TX: NACE).

10. ACI 562 (latest revision), “Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of Concrete Buildings and Commentary” (Farmington Hills, MI: ACI).

11. ACI 546 (latest revision), “Guide for the Selection of Materials for the Repair of Con­crete” (Farmington Hills, MI: ACI).

12. NACE SP0390 (latest revision), “Maintenance and Rehabilitation Considerations for Corrosion Control of Existing Steel-Reinforced Concrete Structures” (Houston, TX: NACE).

13. ACI 515.2R (latest revision), “Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective, and Decorative Barrier Systems for Concrete” (Farmington Hills, MI: ACI).

14. PCA IS001 (latest revision), “Effects of Substances on Concrete and Guide to Protec­tive Treatments” (Skokie, IL: PCA).

15. ASTM D4258 (latest revision), “Standard Practice for Surface Cleaning Concrete for Coating” (West Conshohocken, PA: ASTM).

16. ASTM D4259 (latest revision), “Standard Practice for Abrading Concrete” (West Conshohocken, PA: ASTM).

17. ICRI 310.3R-2014 (latest revision), “Guide for the Preparation of Concrete Surfaces for Repair Using Hydrodemolition Methods” (Des Plaines, IL: ICRI).

18. WJTA-IMCA (latest revision), “Recommended Practices for the Use of High Pressure Waterjetting Equipment” (St. Louis, MO: WJTA-IMCA).

19. ASTM D4260 (latest revision), “Standard Practice for Liquid and Gelled Acid Etching of Concrete” (West Conshohocken, PA: ASTM).

20. ASTM D7234 (latest revision), “Standard Test Method for Pull-Off Adhesion Strength of Coatings on Concrete Using Portable Pull-Off Adhesion Testers” (West Conshohocken, PA: ASTM).

21. ASTM C1583 (latest revision), “Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull-off Method)” (West Conshohocken, PA: ASTM).

22. ASTM D4262 (latest revision), “Standard Test Method for pH of Chemically Cleaned or Etched Concrete Surfaces” (West Conshohocken, PA: ASTM).

23. ASTM D4263 (latest revision), “Standard Test Method for Indicating Moisture in Con­crete by the Plastic Sheet Method” (West Conshohocken, PA: ASTM).

24. ASTM F1869 (latest revision), “Standard Test Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride” (West Consho­hocken, PA: ASTM).

25. ASTM F2170 (latest revision), “Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs Using In Situ Probes” (West Conshohocken, PA: ASTM).

26. ACI 302.2R (latest revision), “Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring Materials” (Farmington Hills, MI: ACI).

27. ASTM F21 (latest revision), “Standard Test Method for Hydrophobic Surface Films by the Atomizer Test” (West Conshohocken, PA: ASTM).

28. F.S. Gelfant, “Contaminated Concrete—Effect of Surface Preparation Methods on Coating Performance,” JPCL 12, 12 (1995): pp. 60-72.

29. T.I. Aldinger, B.S. Fultz, “Keys to Successfully Preparing Concrete for Coating,” JPCL 6, 5 (1989): pp. 34-40.

30. T. Dudick, “Concrete Standards for Resinous Toppings,” SSPC 93-06: Innovations for Preserving and Protecting Industrial Structures, November 13-18, 1993 (Pittsburgh, PA: SSPC, 1993).

31. R. Boyd, “Quality Control in Cleaning and Coating Concrete,” SSPC 91-19: Protective Coatings for Flooring and Other Concrete Surfaces, November 10-15, 1991 (Pittsburgh, PA: SSPC, 1991), pp. 5-7.

32. L.D. Vincent, Corrosion Prevention by Protective Coatings, 2nd ed. (Houston, TX: NACE, 1999).

33. NACE SP0892 (latest revision), “Coatings and Linings over Concrete for Chemical Immersion and Containment Service” (Houston, TX: NACE).

34. NACE 6G197/SSPC-TU 2 (latest revision), “Design, Installation, and Maintenance of Coating Systems for Concrete Used in Secondary Containment,” (Houston, TX: NACE, and Pittsburgh, PA: SSPC).

35. ASTM PCN: 03-401079-14, “Manual of Coating Work for Light-Water Nuclear Power Plant Primary Containment and Other Safety-Related Facilities” (West Conshohocken, PA: ASTM, 1979), pp. 114-119.

36. H.H. Baker, R.G. Posgay, “The Relationship Between Concrete Cure and Surface Preparation,” JPCL 8, 8 (1991): pp. 50-56.

37. T.I. Aldinger, “Coating New Concrete: Why Wait 28 Days?” SSPC 91-19: Protective Coatings for Flooring and Other Concrete Surfaces, November 10-15, 1991 (Pitts-burgh, PA: SSPC, 1991), pp. 1-4.

38. J. Steele, “Effective Sealing, Priming and Coating of New and Uncured Concrete,” Concrete: Surface Preparation, Coating and Lining, and Inspection, January 28-30, 1991 (Houston, TX: NACE, 1991).

39. F. Hazen, “Repairing Concrete Prior to Lining Secondary Containment Structures,” JPCL 8, 1 (1991): pp. 73-79.

40. C.T. Grimm, “Cleaning Masonry: A Review of the Literature,” Publication #TR 2-88, Construction Research Center, (Arlington, TX: University of Texas at Arlington, Novem­ber 1988).

41. S. Lefkowitz, “Controlled Decontamination of Concrete,” Concrete: Surface Preparation, Coating and Lining, and Inspection (Houston, TX: NACE, 1991).

42. R.A. Nixon, “Assessing the Deterioration of Concrete in Pulp and Paper Mills,” Con­crete: Surface Preparation, Coating and Lining, and Inspection, January 28-30, 1991 (Houston, TX: NACE, 1991).

43. ASTM C805, “Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete” (West Conshohocken, PA: ASTM, 1979).

44. ASTM C597, “Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete” (West Conshohocken, PA: ASTM, 1979).

45. N.C. Duvic, “Surface Preparation of Concrete for Application of Protective Surfacing or Coating,” Concrete: Surface Preparation, Coating and Lining, and Inspection (Houston, TX: NACE, 1991).

46. P.J. Fritz, “The Use of Captive Shot (Roto-Peening) for Preparing the Surface of Concrete,” SSPC 93-06: Innovations for Preserving and Protecting Industrial Struc­tures, November 13-18, 1993 (Pittsburgh, PA: SSPC, 1993), pp. 144-147.

47. K. Pashina, “Planning, Proper Surface Preparation Essential for Successful Coatings,” Concrete Repair Bulletin 7, 1 (1994): pp. 4-8.

48. ASTM D7682, “Standard Test Method for Replication and Measurement of Concrete Surface Profiles Using Replica Putty” (West Conshohocken, PA: ASTM, 1979).

49. J. Steele, “Testing Adhesion of Coatings Applied to Concrete,” MP 33, 11 (1994): pp. 33-36.

50. Kanare, H. “Concrete Floors and Moisture,” PCA EB119 (Skokie, IL: Portland CemenAssociation, 2005).

51. ACI 302.1 (latest version), “Guide for Concrete Floor and Slab Construction” (Farmington Hills, MI: ACI).

52. ASTM E1745 (latest version), “Standard Specification for Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill under Concrete Slabs” (West Conshohocken, PA: ASTM).

53. ASTM F2659 (latest version), “Standard Guide for Preliminary Evaluation of Com­parative Moisture Condition of Concrete, Gypsum Cement and Other Floor Slabs and Screeds Using a Non-Destructive Electronic Moisture Meter” (West Consho­hocken, PA: ASTM).

54. W.J. Warlow, “Osmosis as a Cause of Blistering of in situ resin flooring on wet concrete,” MAG CONCR RES; 30,104 (1978) pp. 152-156.

55. M. Gunter and H. Hildorf, “Stresses due to Physical and Chemical Actions in Polymer Coatings on a Concrete Substrate,” in Adhesion Between Polymers and Concrete, ed. H.R. Sasse (London, UK: Chapman and Hall, 1986), pp. 8-21.

56. F.A. Pfaff, and F.S. Gelfant, “Osmotic Blistering of Epoxy Coatings on Concrete,” JPCL, Dec 1997.

57. S. Ignoul, F. Van Rickstal, D. Van Gemert, “Blistering of epoxy industrial floor on concrete substrate: phenomena and case study,” Proceedings 11th ICPIC Conference on Polymers in Concrete (Berlin, Germany: ICPIC, 2004).

58. C. Scialo, “Blistering in Resinous Systems on Concrete Surfaces: Types, Causes and Preventive Measures,” JPCL, Jan 2007.

59. P. Muhlenbrock, “Osmosis Resistant Epoxy Primer,” Internationales Kolloquium, Jan 16-18, 2007, Stuttgart, Germany.

60. R. Davis, N. Baetsle, “Phenalkamines in Concrete Applications” (Glen Ellyn, IL: Thermoset Resin Formulators Association(6) [TRFA], 2003).

61. M. Cook, et al, “Novel Technology for 2K Water Vapor Permeable Epoxy Floor Systems: A European Perspective,” JPCL, Feb 2002, pp. 51-56.

62. R. Nixon, “Avoiding Osmotic Blistering in Resinous Floor Coatings,” JPCL, Nov 2004, pp. 36 42.

63. L. Wolff, et al, “Blistering of Resin Coatings on Concrete: Causes and Prevention,” JPCL, Dec 2007, pp. 30-46.

64. M. Raupach, L. Wolff, “Durability and adhesion of epoxy coatings on concrete: Causes of Delamination and Blistering,” Concrete Repair, Rehabilitation, and Retrofitting II – Alexander et al (eds), 2009.

65. S. Aher, et al, “Blistering of Industrial Floor on Concrete Substrate: The Role of the Air Overpressure,” COMSOL Conference, India, 2010.

66. M. King, H. Kanare, “Evaluating Methods for Water Vapor Transmission of Moisture Vapor Suppression Coatings on Concrete,” JAI, 3, 9, Oct. 2006, ASTM.

67. ASTM F3010 (latest version), “Standard Practice for Two-Component Resin Based Membrane-Forming Moisture Mitigation Systems for Use Under Resilient Floor Coverings” (West Conshohocken, PA: ASTM).

 

 

 

 

 

 

پیوست A

نظرات (غیراجباری)

این پیوست غیر اجباری است، اگرچه ممکن است حاوی زبان اجباری باشد. تنها اطلاعات یا راهنمایی های تکمیلی را مد نظر دارد. کاربر این استاندارد نیاز ندارد از این روند پیروی کند، اما میتواند به صورت اختیاری از هر کدام از شرایط موجود در اینجا یا تمام آن پیروی کند.

A1 کلیات

A1.1 این استاندارد روش های آماده سازی سطح یا سطوح مختلف آماده سازی سطحی که به خصوص برای طرح های سیستم محافظتی مختلف، انواع، ضخامت و الزامات کاربر نهایی نیاز هستند را توصیه نمی کند. این مشخصه ها باید توسط طرفین مورد توافق قرار گیرند (برای مثال مشخص کننده، مالک تسهیلات، تولید کننده پوشش، و پیمانکار).

A1.2 بتن و سطوح آن همگن یا ثابت نیستند و برخلاف فولاد نمی توانند به طور متمایز تعریف شوند. بنابراین بررسی ظاهری سطح بتن تا حدودی شخصی است.. پذیرش یا رد سطح بتن آماده بهتر است مبنی بر یافته های تست های مشخص باشد که شامل تست های مقاومت کششی سطح، آلوده کننده، و رطوبت می شود اما محدود به آنها نیست. کاربردهای آزمایش پرایمرهای اولیه یا سیستم های پوشش نیز بهتر است انجام گیرند و آزمایش شوند.

A1.3 اتصالات، ترک ها، آب رفتگی[30] کیورینگ بتن، قرار گیری در معرض مواد شیمیایی و سایش مکانیکی بهتر است در طراحی سیستم پوشش محافظتی در نظر گرفته شوند؛ با اینحال این موضوعات فراتر از حوزه این استاندارد هستند. برای اطلاعات بیشتر NACE SP0892، ACI 515.2 R و NACE Publication 6G197/SSPC-TU 2 را مشاهده کنید.

A1.4 وقتی مقدار قابل توجهی از بتن ضعیف، فرسوده یا آلوده شده طی دوره آماده سازی سطحی برای دستیابی به سطح سالم حذق می شود، پروفیل بتن باقیمانده اغلب برای سیستم پوشش مورد نظر خیلی سفت است. در این موارد، و جایی که حفره ها شکل می گیرند و حفره های هوایی سطحی باید پر شوند، مواد همبندی یا ملات برای تعمیر یا هم سطحی سطح بتن مشخص می شوند. برای اطلاعات بیشتر اجع به مواد هم بندی NACE SP0892، NACE SP0390، NACE Publication 6 G197/SSPC-TU 2 و پاراگراف A4.4 این پیوست را مشاهده کنید.

A2 مشخصه های سطحی و فینیشینگ بتن

A2.1 روش استفاده شده برای فینیش سطوح بتنی بر پروفیل سطح بتن، ترکیب، تخلخل و چگالی آن تاثیر می گذارد. این مشخصه های سطحی بر چسبندگی و عملکرد پوشش های بتن تاثیر می گذارند. ویژگی های معمول سطح به دست آمده با استفاده از رایج ترین روش های فینیشینگ در جدول A1 ارائه شده اند. این ویژگی ها قبل از آماده سازی سطح ارزیابی می شوند.

جدول A1 ویژگی های سطحی معمول

روش

پروفیل (A)

تخلخل (A)

مقاومت (A)

مشکلات

بتن شکل گرفته

هموار تا حد متوسط

پایین تا متوسط

متوسط

حفره ها، پیش آمدگی ها، عامل های آزادسازی

شناوری چوب

متوسط

متوسط

متوسط

 

ماله فلزی

هموار

پایین

بالا

 

ماله قدرتی

هموار

بسیار پایین

بالا

بسیار غلیظ

فینیش جارویی

درشت تا خیلی درشت

متوسط

متوسط

 

گونی زدن

هموار به متوسط

پایین به متوسط

پایین به بالا (B)

لایه ضعیف اگر کاملا عمل آوری شود

سنگ زدن

هموار به متوسط

پایین به متوسط

پایین به بالا (B)

لایه ضعیف اگر کاملا عمل آوری نشود

بلوک بتنی

درشت به بسیار درشت

بسیار بالا

متوسط

درجه نسبتا بالای تخلخل/ پتانسیل حفره های سوزنی در پوشش های اعمال شده

بتن پاشنده (c)

بسیار درشت

متوسط

متوسط

برای پوشش های باریک خیلی سفت است

(A) این ویژگی های سطحی مبنی بر میکس مشابه بتن، قرارگیری و لرزش و قبل از آماده سازی سطحی هستند.

(B) مقاومت به کاربرد و عمل آوری بستگی دارد.

(C) بتن پاشنده می تواند بعد از قرارگیری مجددا مجددا فینیش شود که می تواند ویژگی های داده شده در این جدول را تغییر دهد.

 

 

A2.2 هیچ روش ترجیحی از فینیش بتن برای پذیرش پوشش ها توسط صنعت پوشش بتن ایجاد نشده است. عمل آوری سطح، روش آماده سازی سطح و نوع سیستم پوششی که باید اعمال شود تمام عوامل موجود در تعیین مناسب بودن هرگونه روش فینیشینگ خاص می باشند. برای مثال، فینیشینگ جارویی گاهی اوقات استفاده می شود زیرا پروفیلی را برای پوشش می دهد؛ با اینحال اکثر پروفیل می تواند طی نفوذ سطح حذف شود اگر سطح کاملا عمل آوری نشود که این مزیت درونی فینیش جارویی را خنثی می کند. وقتی گونی زنی برای پر کردن حفره ها در سطوح بتنی شکل گرفته استفاده شد، حفره های زیر سطحی ایجاد می شوند و سیمان اضافه شده معمولا طی نفوذ سطح در نتیجه ی عمل آوری نامناسب خمیر سیمان اضافه شده حذف می شود.

A2.3. استفاده از ماله فلزی دارد به عنوان روش فینیشینگ مناسب برای سطوح افقی که باید پوشش داده شوند مورد پذیرش واقع می شود به شرط اینکه سطح بیش از حد ماله کشی نشده باشد، بتن کاملا عمل آوری شده باشد و لایه ضعیف سطحی قبل از پوشش حذف شده باشد.

A2.4 نمونه های فتوگرافیک فینیش های بتنی در ASTM PCN:03-401079-14 نشان داده می شوند.

A3 عمل آوری بتن

A3.1 حفظ رطوبت کافی و دمای مناسب در بتن در مراحل اولیه عمل آوری برای تضمین بهبود مقاومت طراحی شده مهم است. حفظ رطوبت سطحی تا زمانی که مقاومت در سطح بیشتر شده است برای تضمین تشکیل مقاومت سطحی کافی برای کاهش پیچ خوردن و کاهش ترک سطحی حائز اهمیت است.

A3.2 ACI 3085 هفت روز عمل آوری رطوبت را برای بتن سیمان پورتلند نوع 1 و سه روز برای بتن سیمان پورتلند نوع 3 توصیه می شود، اگر دما بالای 10 درجه سانتی گراد باشد (50°F). همچنین ACI 308 روش های متعددی را برای عمل آوری کامل بتن توصیه می کند که شامل استفاده از مواد پوشش دهند و روش های دیگر برای مرطوب نگهداشتن بتن می شود.

A3.3 همچنین ACI 308 توصیه هایی برای استفاده از ترکیبات کیورینگ ارائه می کند که به طور رایج فورا بعد از قرارگیری و فینیشینگ سطوح بتن برای کاهش از دست دادن رطوبت و بهبود عمل آوری سطح استفاده می شوند. ترکیب کیورینگ بهتر است یا با پوشش سازگار باشد یا طی آماده سازی سطحی حذف شود.

A3.4 دوره انتظار سنتی 28 روزه

A3.4.1. دوره انتظار سنتی 28 روزه بعد از قرارگیری بتن و قبل از نصب پوشش یک موضوع داغ است که شامل تمام طرفین می شود. اگرچه دوره انتظار معمولا برای آماده سازی سطح نیاز نیست، اما بر زمان بندی آماده سازی سطحی تاثیر می گذارد زیرا بسیاری از پوشش ها در 24 ساعت بعد از آماده سازی سطحی اعمال می شوند.

A3.4.2 دوره انتظار 28 روزه ناشی شده از معیار ساختاری برای تست مقاومت بتن در 28 روز بعد از قرارگیری برای تائید اینکه مقاومت تست شده مقاومت طراحی را برآورده می کند. دوره انتظار 28 روزه توسط صنعت پوشش اتخاذ شد زیرا معمولا برای مقاومت سطحی بتن اجازه زمان کافی برای بیشتر شدن و تبخیر رطوبت اضافی را می دهد.

A3.4.3. بسیاری از عوامل می توانند زمان مورد نیاز برای میزان مقاومت و رطوبتی که قابل قبول است را افزایش یا کاهش دهند. بعلاوه، بسیاری از برنامه های ساخت و ساز اجازه دوره انتظار 28 روزه را می دهند. به این دلایل، مقدار دهی الزامات سطحی در دوره انتظار 28 روزه سنتی ترجیح داده می شوند. پاراگراف A8 را مشاهده کنید.

A3.4.4. NACE SP0892 دوره عمل آوری خاص را توصیه نمی کنند، اما به خشکی سطحی، الزامات مقاومت سطحی و سایر موضوعات کیفی سطحی می پردازد.

A4 شناسایی و تعمیر آسیب و عیب های سطحی

A4.1 آسیب فیزیکی و شیمیایی

A4.1.1. ساختارهای بتنی موجود که در معرض آسیب مکانیکی (ایجاد شده توسط تاثیر یا سایش)، حمله شیمیایی یا خوردگی میلگرد برای ارائه یک سطح بتن سالم و یکپارچه قبل از کاربرد پوشش قرار گرفتند.

A4.1.2. برای دریافت و نگهداری مواد هم بندی، تمام بتن فرسوده شده بهتر است حذف شوند و بتن سالم اطراف با استفاده از روش های توصیف شده در ICRI 310.1 بریده می شوند. برخی آلودگی ها اگر کاملا حذف نشوند تاثیر فرسایشی بر میلگرد یا پوشش اعمال شده دارند.

A4.1.3. تعدادی از ملات های پلیمریک و مواد همبندی می توانند استفاده شوند، بخصوص وقتی پوشش می بایست فورا اعمال شود. این مواد می بایست با پوششی که باید اعمال شود سازگار باشد.

A4.2.1 عیب هایی از قبیل لانه زنبور ، درجه بندی و پوسته پوسته شدن سطح بتن یکپارچه و سالم را برای پوشش ارائه نمی کنند. این عیب ها با حذف تمام بتن ناسالم و سپس همبندی بتن قبل از آماده سازی سطح تعمیر می شوند. NACE SP0390 و ICRI 310.1 رویه های حذف و تعمیر را برای بتنی توصیف می کنند که به دلیل خوردگی[31] میلگرد پوسته می شود.

 A4.2.2. حفره های هوایی سطحی، حفره های سوزنی یا تخلخل اضافی می توانند بر کاربرد یا عملکرد پوشش تاثیر بگذارند. ماکسیمم اندازه حفره سوبسترا یا تخلخل سطحی که می توانند تحمل شوند به سیستم پوشش مورد نظر بستگی دارد. اگر حفره ها قبل از اینکه پوشش اعمال شوند پر نشوند، بخار هوای به دام افتاده منبسط و منقبض می شود و می تواند بر عملکرد پوشش تاثیر بگذارد. برای پوشش های غنی از مایع، تخلخل اضافی در سطح می تواند منجر به حفره های طونی در پوشش شود. حفره ها معمولا بعد از آماده سازی سطح و قبل از کاربرد پوشش پر می شوند.

A4.2.3. پیش آمدگی مانند خطوط، باله ها، لبه های تیز و لکه ها باعث ترک ها یا بخش های باریک در پوشش می شوند اگر حذف نگردند. پیش آمدگی ها و لبه های سخت معمولا طی آماده سازی سطحی حذف می شوند.

A4.3 تست سالم بودن سطح

A4.3.1. موارد زیر روش های رایج استفاده شده برای تعیین سالم بودن سطح هستند:

(a) یک پیچ گوشتی، فایل یا چاقوی جیبی به آهستگی در سطج بتن گسترده می شود. اگر شی فلزی بدون سست کردن هیچ گونه ذره ای روی سطح راه برود و چیزی بیش از یک علامت درخشان از خود به جا نگذارد، سطح سالم است. اگر این پروسه سطح را شیار دار کند، سطح سالم نیست.

(b) سطح بتنی کمی با لبه ی سر چکش برخورد می کند. اگر چکش سریع با ترک خیلی کوچک بجهد، سطح سالم است. اگر با ضربه های کند فرود آید و غبارهای پودر مانند را در فرورفتگی ها بگذارد، سطح سالم نیست.

(c) یک زنجیره در سطوح بتنی افقی کشیده می شود. تفاوت ها در صدا نسانگر بتن ناسالم و حفره ها یا بسته ها در بتن می باشد.

A4.4. همبندی نقص های سطح بتنی

A.4.4.1. مواد تعمیر برای تعمیر، هم بندی، هموارسازی یا پوشش دادن سطح بتن برای ارائه سطح بتنی استفاده می شوند که برای سیستم پوششی که اعمال می شود مناسب می باشد. این مواد بعد از آماده سازی سطحی اعمال می شوند و نیازمند مشخصه های زیر می باشند:

(a) چسبندگی مناسب به سطح بتن[32] موجود؛

(b) مقاومت کافی برای برآورده کردن شرایط خدمات سیستم پوشش؛

(c) آب رفتن خطی و حجمی پایین طی عمل آوری تحت شرایط خدمات محیطی و

(d) سازگاری را با پوششی که اعمال می شود

بعلاوه، مواد همبندی اغلب برای عمل آوری مناسب و تحمل ترافیک نیاز هستند و برای پوشش مجدد در یک چارچوب زمانی کوتاه آماده هستند (معمولا در 24 ساعت).

A4.4.2. آب رفتن مواد همبندی می تواند چسبندگی آن مواد را در سطح بتن بتن کاهش دهد. تفاوت ها در انبساط حرارتی بین بتن، مواد هم بندی و سیستم پوششی باعث تنش طی حرکت حرارتی می شود که می تواند چسبندگی بین این لایه ها می شود.

A4.4.3 رایج ترین انواع مواد همبندی، سیمانی، سیمانی اصلاح شده با پلیمر (معمولا اکریلیک) و پلیمری (معمولا اپوکسی یا اورتان) می باشند. مواد سیمانی هزینه کمتری نسبت به مواد پلیمری دارند، اما مواد پلیمری معمولا سریعتر عمل آوری می کنند و مقاومت ها بالاتر، چسبندگی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر مواد شیمیایی دارند.

A4.4.4. مواد هم بندی در محدوده استحکام ها برای کاربرد در سطوح افقی یا عمودی توسط انواع روش ها موجود هستند. بتونه نیز متغیر است. برای مثال ملات ها برای هم بندی عمیق معمولا زیاد پر می شوند درحالیکه سیلرهای متخلخل با حداقل پر می شوند یا پر نمی شوند. مواد متناسب متعددی با آب رفتگی پایین، عدم آب رفتگی یا انبساط هستند.

A4.4.5 آماده سازی سطحی اضافی می تواند در مواد همبندی عمل آوری شده برای تضمین اینکه سطح هم بندی شده مطابق با الزامات سیستم پوشش است، انجام شود.

A5 شناسایی و حذف آلوده کننده ها

A5.1.1 آلوده کننده های آب دوست می توانند در سطوح بتنی جدید یا موجود به شکل عامل های آزاد سازی قالب، ترکیبات کیورینگ، سیلرها، پوشش های موجود، روغن، واکس، گریس، رزین ها یا سیلیکون وجود داشته باشند. آنها می توانند با تست یک قطره آب ساده شناسایی شوند که باعث می شوند آب در سطح به صورت رشته ای شود. یک رویه ی مشخص برای انجام این نوع تست در محل و تعیین مقادیر یافته ها در ASTM F21 یافت می شود. اگر قطره آب یا تست به اتمر تجزیه کننده بی نتیجه باشد، چند قطره از اسید موریاتیک می تواند روی سطح ریخته شود؛ اگر هیچ واکنش کفی وجود نداشت، پس آلودکننده در سطح وجود دارد. تکنیک های تحلیلی از قبیل تحلیل فروسرخ یا کاروماتوگرافی گاز نیز می توانند برای شناسایی و تشخیص این آلوده کننده ها در نمونه های اصلی استفاده شوند.

A5.1.2 روغن ها و گریس ها می توانند با پاک کردن از طریق بخار، ترکیدن سودا یا شستن با معرف های آلکالین و زداینده های گریس حذف شوند. وقتی ته نشین ها خیلی سنگین باشند، خراشیدن یا استفاده از جذب کننده های می تواند به همراه این روش ها الزامی باشد. سطح باید کاملا از تمام محلول های پاک کننده آب کشی شود و مجددا قبل از اینکه آماده سطحی بیشتری انجام شود، تست شود. حلال های هیدروکربن برای حذف روغن و گریس[33] توصیه نمی شوند زیرا آنها تمایل دارند آلودگی را گسترش دهند و نفوذ بیشتر در بتن را آسان می کنند.

A5.1.3. ترکیبات کیورینگ، سیلرها، عامل های آزاد سازی قالب و پوشش ها باید با حداقل روش مخرب، با عملی ترین، اقتصادی ترین و امن ترین روش موجود حذف شوند. روش های حذف از قبیل آسیاب، ترکیدن سایشی، ترکیدن سایشی تر، واتر جت یا کلنگ زنی اغلب استفاده می شوند. پوست کن های شیمیایی معمولا توصیه نمی شوند. در برخی موارد، تولید کننده سیستم پوششی که باید اعمال شود، می تواند سیلر موجود یا ترکیب کیورینگ که باید سازگار باشد نیاز به حذف را خنثی می کند.

A5.2. لایه ضعیف سطحی

A5.2.1. لایه ضعیف سطحی یک لایه سطحی از ذرات ریز سیمان و مصالح دانه ای تشکیل شده در سطح در زمانی است که بتن زیادی کار کرده یا زیادی تر باشد (تعریف بخش 2 را مشاهده کنید). این لایه ضعیف سطحی باید قبل از به کار بردن سیستم پوشش، حذف شود. اکثر پوشش ها یک پیوند محکمی را با لایه ضعیف سطحی تشکیل می دهند اما این لایه یک لایه شکننده است که تنها به سستی به بتن زیرش چسبیده است. اگر این لایه طی آماده سازی سطح حذف نشود، پوشش و لایه ضعیف در تداخل بین لایه ضعیف و سطح بتن بتن از هم جدا می شوند. لایه ضعیف سطحی می تواند با راه بردن ابزار سفت مانند پیچ گوشتی روی سطح با فشار متوسط تا سنگین شناسایی شود و متوجه شود که اثر کمتری روی سطح می گذارد. لایه ضعیف سطحی معمولا ترک می اندازد یا خرد می کند، و باقیمانده پودری به جا می گذارد. لایه ضعیف سطحی می تواند با استفاده از روش های توصیف شده در جدول A2 برداشته شود.

A5.3 نمک ها و مواد واکنشی

A5.3.1 نمک ها، سولفات ها، سفیدک ها، محصولات واکنش شیمیایی مانند اسیدها، آلکالی ها و محصولات حملات شیمیایی بتن می توانند گاهی توسط تست pH، تست سالم بودن با استفاده از تست پیچ گوشتی یا معاینه چشمی شناسایی شوند. وقتی این روش ها موفق نباشند، تکنیک های تحلیل شیمیایی نیاز می شوند.

A5.3.2. سفیدک (شوره زدن) از نمک هایی تشکیل می شود که توسط جابجایی آب از طریق بتن به سطح منتقل می شود. آبی که تبخیر می شود، ته نشین نمک را به جا می گذارد. به این دلیل، تعیین منبع رطوبت در زمانی که بتن پوشش داده می شود برای اجتناب از سایر پیچیدگی هایی از قبیل فشار هیدرواستاتیک حائز اهمیت است. برخی از این نمک ها می توانند حلال در آب باقی بمانند به گونه ای که شستشو با فشار بالای آب به تنهایی باعث می شود آنها مجددا به بتن نفوذ کنند. بقیه می توانند با اتمسفر واکنش دهند و غیرحلال در آب شوند. نمک ها می توانند با برس زنی با برس سفت یا با ترکیدن سایشی حذف شوند. در برخی موارد، می توانند ابتدا به صورت یکپارچه با مرطوب کردن سطح با آب حذف شوند و سپس یک محلول مقطر یا استیک اسید فورا بعد از شستشوی آلکالی و آب کشی اعمال شود. بعلاوه، نمک های بیشتری می توانند با استفاده از روش های توصیف شده در جدول A2 برداشته شوند.

A5.3.3. اسیدهای باقیمانده و آلکالی ها ابتدا خنثی می شوند و سپس توسط روش پاک کردن با فشار بالای آب برداشته می شوند.

A5.4 خوردگی بتنی میکروبیال

A5.4.1. میکروارگانیسم هایی از قبیل قارچ ها، خزه، کپک، جلبک، ماده ارگانیک تجزیه کننده و سایر رشد کردنی های ارگانیک می توانند گاهی با معاینه چشمی و در برخی موارد با تست pH تشخیص داده شوند. تاثیرات هجوم میکروبیال می تواند کاملا زیبایی شناختی باشد مانند در مورد لکه کپک اما خوردگی بتن حاصل از میکروب که در مناطقی چون پیچ ها در نهایت بر یکپارچگی ساختاری بتن تاثیر می گذارد. در مورد آخر، تست چکش[34] می تواند برای بررسی یکپارچگی سطح بتن (ASTM C805) یا حتی تست التراسوند برای خوردگی عمیق تر (ASTM C597) استفاده شود.

A5.4.2. میکروارگانیسم هایی که نتیجه زیبایی شناختی ایجاد می کنند مانند قارچ ها، خزه، جلبک و یا مواد ارگانیک تجزیه کننده، با سایش، ترکیدن سایشی یا واتر جت بعد از تیمار سطح با هیپوکلریت سدیم (سفید کننده خانگی) و آب کشی با آب حذف می شوند.

A5.4.3. بتنی که مستعد آسیب است مانند باکتری تولید کننده اسید، باید ابتدا با یکی از روش های لیست شده در جدول A2 آماده شود تا یک سطح بتنی سالم ایجاد کند. یک بازدارنده خوردگی اعمال شده سطحی می تواند قبل از سیستم پوشش مورد نظر اعمال شود.

روش های آماده سازی سطح

روش های آماده سازی سطح توصیف شده در این استاندارد در جدول A2 با استفاده، پروفیل ایجاد شده، مشکلات معمولا رخ داده در زمانی هر روش و راه حل ها برای آن مشکلات لیست شده اند. اطلاعات بیشتر در ICRI 310.2 یافت می شوند.

جدول A2 روش های آماده سازی سطح

کلاس

روش آماده سازی

وقتی استفاده شد

پروفیل استفاده شده (A)

مشکلات

راه حل ها

D-VC

پاک سازی با وکیوم

فقط پوسته سست را بر می دارد

بدون تغییر

N/A

N/A

W-LP

پاک کننده آب با فشار پایین (B)

سطج را تمیز می کند

بدون تغییر

بتن را خیس می کند

بگذارید بتن خشک شود

W-DS

مالش پاک کننده

روغن و گریس را امولسیون می کند

بدون تغییر

آلوده کننده های امولسیون شده و پاک کننده

آب کشی با فشار پایین

بگذارید خشک بشود

W-SC

پاک کردن با بخار

سطح را پاک می کند، مقداری روغن و گریس را برمی دارد

بدون تغییر

بتن را خیس می کند

بگذارید خشک بشود

W-AE

کنده کاری اسید

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP1 تا CSP3

خطرناک، خنثی سازی، مانع شده توسط پوسته ها، ترکیبات کیورینگ، آلودگی روغن و گریس، بتن را خیس می کند

از اسید های دیگر استفاده کنید

تست pH

بگذارید بتن خشک شود

از روش های دیگر استفاده کنید.

W-WJ

واتر جت با فشار بالا و فوق بالا

لایه ضعیف سطحی و مقداری بتن را بر می دارد، یک پروفیلرا جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP3 تا CSP10

بتن را خیس می کند

پروفیل درشت

بگذارید بتن خشک شود

هیچکدام (c)

M-GDR

آسیاب خشک

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP1 تا CSP2

گرد و غبار و آوار

پاک کردن به صورت وکیوم

M-GRW

آسیاب خیس

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP1 تا CSP2

لجن خیس، آوار

بتن را خیس می کند

آب کشی با فشار پایین

بگذارید بتن خشک شود

M-ABD

ترکیدن سایشی خشک

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP2 تا CSP7

گرد و غبار و آوار

غبار هوابرد

نویز

پاک کردن به صورت وکیوم

وکیوم

هیچکدام

M-ABW

ترکیدن سایشی خیس

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP2 تا CSP7

بتن را خیس می کند

لجن ایجاد می کند

بگذارید بتن خش شود

پاک کردن

M-SB

ترکیدن شاتی

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP3 تا CSP7 (A)

شات جدا شده

سطح را به صورت مغناطیسی تمیز کنید

M-SC

خراش دادن

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

CSP4 تا CSP7

غبار و آوار

کبودی، الگوی شیار دار در سطح

پاک کردن به صورت وکیوم

هیچکدام (C)

 

درجه بندی سوزنی (D)

CSP2 تا CSP4

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

 

پاک کردن با وکیوم

هیچکدام (C)

 

تیشه کردن سطح بتن (D)

CSP7 تا CSP10 (A)

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

 

پاک کردن با وکیوم

هیچکدام (C)

 

روتومیلینگ (D)

CSP9 تا CSP 10 (A)

لایه ضعیف سطحی را از بین می برد، پروفیل را جدا می کند و سطح را پاک می کند

آوار

کبودی، شیار سطح و نشانه های ابزار

جارو کردن، پاک کردن با وکیوم

هیچکدام (C)

(A) پروفیل CSP ایجاد شده توسط روش های اماده سازی مختلف فهرست شده در اینجا در ICRI 310.2 تعریف می شوند

توجه: ممکن است تفاوت هایی بین این استاندارد و ICRI در محدوده پروفیل واقعی حاصل شده توسط هر استاندارد آماده سازی سطح وجود داشته باشد. این روش محدوده پروفیل های CSP بسته به کیفیت و مقاومت بتن و میزانی که این روش اعمال می شود بستگی دارد. یک استفاده غیرتهاجمی از روش آماده سازی در بتن با کیفیت مناسب منجر به پروفیل CSP در انتهای پایین محدوده پروفیل های لیست شده می شود (سطحی با درشتی کمتر). در زمان انتخاب روش آماده سازی، یک منطقه تست باید برای تعیین پروفیل CSP انجام گیرد.

(B) فشار آب کمتر از 34 MPa (5000psi)

(c) برای سیستم های پوشش که در پروفیل درشت اجرا نمی شوند، بتن را مجددا فینیش می کنند یا ممکن است لایه زیرین نیاز باشد.

(D) این روش به ندرت استفاده می شود و در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی گنجانده می شود

 

A7 پروفیل سطحی[35]

A7.1 علاوه بر حذف لایه ضعیف سطحی، بتن ضعیف، و آلوده کننده در سطح بتن، آماده سازی سطحی معمولا حفره ها را باز می کند و یا پروفیلی را در سطح یتن ایجاد می کند. پروفیل منطقه سطحی موجود برای پیوند بین بتن و پوشش را افزایش می دهد، چسبندگی در رابط بین بتن/پوشش زیاد می کند و پوشش مقاوم  به پوسته شدن و نیروهای برشی کمک می کند.

A7.2 عمق پروفیل سطحی مورد نیاز به سیستم پوششی که استفاده می شود و توصیه های تولید کننده بستگی دارد. عواملی که بر پروفیل انتخابی تاثیر می گذارند شامل موارد زیر می شوند:

(a) مقاومت کششی و برشی بتن و سیستم پوشش؛

(b) چسبندگی سیستم پوشش به بتن،

(c) تنش های داخلی در سیستم پوشش ایجاد شده طی کاربرد و عمل آوری (برای مثال از آب رفتگی)

(d) تفاوت در ضریب انبساط حرارتی بین پوشش و بتن؛

(e) ویژگی های پیمانه ای یا استراحت تنش سیستم پوشش،

(f) محیط قرار گیری در معرض مواد شیمیایی و حرارت

(g) ضخامت پوشش

A7.3 ASTM D7682 روش استفاده از replica putty برای مقداردهی پروفیل سطحی بتن. همچنین بتن می تواند با IRCI 310.2R مقایسه شود (تکرار پروفیل سطحی بتن قالبی)

A8 مقاومت کششی سطح بتنی و تست چسبندگی پوشش

A.8.1. توانایی مشخص کردن مقاومت سطح بتن، آماده شده مطابق با یک یا چند تا از این رویه ها در این استاندارد حائز اهمیت است تا تضمین کند که به اندازه کافی برای چسبندگی کافی پوششی که باید اعمال شود قوی است. ASTM C1583 برای تعیین مقاومت کششی نزدیک به سطح بتن مناسب است (به این معناست که مقاومت کششی بتن در عمق امتیاز دهی اندازه گیری می شود که فرض می کند شکست در آن مکان رخ می دهد). اگر شکست در رابط چسبنده قرقره ای و سطح بتنی رخ دهد، به عنوان شکست پیوندی تعریف می شود. برای ه ردو روش (ASTM D7234 و ASTM C1583)، اگر شکست بین قرقره و چسبندگی قرقره ای رخ دهد، نتیجه معتبر نیست و باید لغو شده یا تکرار شود.

A.8.2 اگرچه ASTM D7234 به طور ویژه برای اندازه گیری انسجام پوشش ها در سطوح بتنی طراحی شده است، رایج ترین روش استفاده شده و پذیرفته شده برای تضمین مقاومت کششی کافی سطوح بتنی برای پوشش مشخص می باشد. ASTM D7234 شامل تمام جزئیات مربوط به تست مقاومت پوشش ها در بتن از قبیل جزئیات تجهیزات محدودیت ها، نرخ های بارگذاری و تفسیر حالت های شکست می شود.

A.8.3. ASTM D7234 به طور ویژه از پوشش به سمت پایین سطح بتن با جزئیات شامل می شود و بنابراین با ASTM C1583 متفاوت است که به طور ویژه در بتن شامل می شود که درست زیر سطح است. دلیل این تفاوت می تواند به هدف و حوزه هرکدام از این روش ها نسبت داده شود، که اولی تمایل به جداسازی شرایط تست و پرداختن به چسبندگی پوشش/سوبسترا و دومی تمایل به تضمین مقاومت کششی بتن دارد که عامل محدود کننده در این نتیجه می باشد.

A.8.4. دلایل زیادی برای تست مقاومت سطخی وجود دارند (یا با پوشش[36] اعمال شده یا بدون آن). این ها شامل تضمین تکنیک های آماده سازی سطح استفاده شده موفق می شوند و بتن آماده عاری از آلودگی هاست، لایه ضعیف سطحی برداشته می شود، سطح کبودی یا ترک های ریز ندارد و اگرچه توسط آماده سازی سطحی تعیین و کنترل نشده است، پروفیل بتنی یا تخلخل سطحی برای پوشش کافی است.

A.8.5. به دلیل تنوع در بتن، روش های آماده سازی سطحی استفاده شده و عملیات ابزار، حاشیه بزرگی از خطا در یافته های مقاومت به دست آمده از این روش ها وجود دارد. بنابراین انجام تست و یا مشخص کردن یافته های عددی لازم است که توجه مشابهی به حالت شکست شده است و درک شده است، تفسیر شده است و پیامدها در نظر گرفته شده اند.

A9. رطوبت

این موضوع (رطوبت در کف های بتن و نتایج پوشش مربوطه) با جزئیات زیاد توسط Kanare در سال 2005 پوشش داده شده است. برخی در این عنوان برجسته می شوند و به روز رسانی ها در این بخش می باشد.

A9.1 منابع رطوبت در بتن

A9.1.1 رطوبت یا رطوبت اضافی در بتن می تواند از چند منبع بیابد. در آپدیت سال 2004، ACI 302.1 استفاده از مانع بخار را مطابق با ASTM E1745 برای دال های بتنی در گریدی که باید با محصولات حساس به رطوبت فینیش شود، توصیه کرد. برای بتن جدید، آب اضافی می تواند از آب راحت طی قرارگیری یا باران بعد از پروسه اولیه کیورینگ برای بتنی که در معرض محیط قرار گرفت بیاید. برای ساختارهای بتنی موجود، جایی که آب قرارگیری اولیه و ساختار دیگر یک عامل نیست و یک مانع بخار قسمت مثبت یا غایب است یا به طور کافی عملیات نمی کند (برای مثال سوراخ شده است) جدول آب و ارتفاع مویینه می توانند بتن و سطح را با منبع پیوسته رطوبت تغذیه کنند.

A9.1.2. تست رطوبت کف های بتنی توسط روش های مختلف انجام می شود که همه آنها پدیده های مختلف را اندازه گیری می کنند. به لحاظ تاریخی، رطوبت با نشان رطوبت در بتن توسط روش ورقه پلاستیکی (ASTM D4263)، یا اندازه گیری انتشارات بخار رطوبت زیر کف بتن با استفاده از روش کلرید کلسیم بی آب (ASTM F1869) تست شد که هر دوی آنها نشانگر انتشارات رطوبت طی زمان مشخصی که تست انجام شده، تعیین کمیت یا کیفیت رطوبت در نزدیک به سطح در زمان تست می باشند. روش های دیگر که از ابزار کنترل شده قابل انتقال استفاده می کنند مانند مقاومت الکتریکی یا امپدانس الکتریکی[37] (ASTM F2659) به طور رایج برای انجام ارزیابی اولیه و مقایسه شرابط رطوبت استفاده می شوند؛ با این حال یافته های این تست نمی خواهند داده کمی را به عنوان پایه برای پذیرش کف برای نصب سیستم کف سازی حساس به رطوبت در نظر بگیرند. اخیرا در ایالات متحده (پیش تر در اتحادیه اروپا)، تست رطوبت نسبی در بتن (ASTM F2170) برای ارزیابی سطوح رطوبت بتن در محل استفاده شده است. اکثر تولید کننده های سیستم های پوشش حساس به رطوبت ماکسیمم محدوده را از 3 تا 5 lb/100 ft2/24hr تنظیم می کنند وقتی مطابق با ASTM F1869 و یا مقدار رطوبت نسبی از 75 تا 80 درصد طی ASTM F2170 تست شوند. با این حال باید طبق تلرانس رطوبت متریال از راهنمای تولید کننده مواد پیروی کرد. توجه کنید که میزان رطوبت در زمان تست و نصب نشانگر میزان رطوبت در آینده نیستند که با حضور یا فقدان مانع رطوبت سالم زیر بتن، سطوح زیرزمینی غناتی، تغییر در شرایط محیطی و ویژگی های بتنی بیان می شود که همگی فراتر از کنترل هرگونه روش آماده سازی سطحی یا سیستم پوشش مورد نظر می باشند.

A9.2 موضوعات رطوبت اضافی

موضوعات مربوط به رطوبت اضافی برای سیستم های پوشش کف (که بیشتر از هم مورد تحقیق قرار گرفت) از محدوده تاول (رایج ترین) تا افشاندن مایع از طریق حفره های سوزنی در پوشش برای تکمیل جاهایی که نچسبیده می باشد. درحالیکه نظریه های بسیاری وجود دارند و برخی درباره دلایل پوشش تاولی یا قسمت های نچسبیده تحقیق می کنند، تحقیق اندکی درباره عوامل یا پیش بینی کننده های این پوشش مختلف از بتن یا سطح بتن وجود دارد (به غیر از واکنش آلکالی- سیلیکا [ASR] که مورد خاصی است). درحالیکه برخی از شکست های پوشش می تواند به فقدان آماده سازی سطح یا پروفیل سطحی کافی ؛ و فرمول بالقوه یا موضوعات نصب و راه اندازی از قبیل مواد چند مولفه ای بدون نسبت، مخلوط ناکافی، شرایط محیطی غیرقابل قبول  (دما، رطوبت و نقطه عرق زدن) طی کاربرد و عمل آوری، هوای به دام افتاده نسبت داده شود، هنوز نمونه هایی وجود دارند که در زمانی که تمام این عوامل هم مستثنی می شوند باز جاهایی می ماند که چسبندگی ندارد.

A9.3 نظریه های موضوعات رطوبت

نظریه های منتشر شده مکانیسم های مختلف برای تاول زدن کف می تواند به دو گروه تقسیم شود:

A9.3.1. اسمز[38]- تاول زدگی اسمزی معمولا تا چند ماه بعد از به کار گیری پوشش ظاهر نمی شود و اغلب به صورت تاول های پر شده با مایع تحت فشار ظاهر می شود. این نظریه فرض می کند بتن غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد، نمک های قابل حل از بتن و یا پوشش استخراج شده و پوشش غیرقابل نفوذ و چسبیده به عنوان آلوده کننده عمل می کند. بعلاوه، در ضمن پذیرش پدیده های اسمزی، برخی شرکت ها فرمول هایی را تعریف می کنند که مقاوم به این پروسه هستند.

شرایط الزامی برای تاول زدن اسمزی

  • منبع آب
  • توانایی آب برای حرکت در بتن
  • پوشش با فشار
  • غشاص نیمه نفوذ پذیر
  • یون های نمک ها/حل نشده بین غشای نیمه نفوذ پذیر و پوشش
  • قسمت های ناقص یا حفره ها در رابط بیتن بتن و پوشش

A9.3.2. غیر اسمزی- محققانی وجود دارند که ادعا می کنند تاول زدن یک پروسه اسمزی نیست و نظریه های مختلف و دلایلی از جمله فشار بخار، فشار مویینه، انتقال انتشار، بازدارندگی از عمل آوری، آلکالی بیش از حد و ASR وجود دارند.

A9.4. فعالیت های کاهش رطوبت

راهبردهای کنترل قسمت منفی یا آزادی رطوبت در بتن در ضمن اینکه فراتر از این استاندارد هستند، علاوه بر جزئیات اماده سازی سطحی طرح شده در این استاندارد و کنترل دقیق کاربرد پوشش، به دو دسته تقسیم می شوند،راه حل های اعمال شده به سطح بتن و تغییر فرمول های پوشش. در اولین دسته این راه حل ها شامل زیرلایه های سیمانی اصلاح شده، زیرلایه های فیبری یا نفوذپذیر و پوشش های فشردگی رطوبت می شوند. در دومین دسته سیستم های پوشش جایگزین شامل محدودیت های فرمولاسیون خاص یا پوشش قابل نفوذ یا سیستم های کف می شوند.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Letters patent

[2] Concrete

[3] Shall

[4] Must

[5] Should

[6] May

[7] Mechanical

[8] Contractor

[9]  موسسه تعمیر بتن بین المللی (ICRI)، 3166 S، جاده رودخانه، سوئیت 132، Des Plaines، IL 60018

[10] Cast in place concrete

[11] Precast slab

[12] Masonry walls

[13] Shotcrete surfaces

[14] Finish

[15] Coating

[16] Fins

[17] Finish

[18] Finishing

[19] Thermoset

[20] Surface porosity

[21] American Concrete Institute International (ACI), 38800 International Way, Country Club Drive, Farmington Hills, MI 48331.

[22] Curing عمل آوری

[23] Portland Cement Association (PCA), 5420 Old Orchard Rd., Skokie, IL 60077.

[24] Efflorescence

[25] ASTM International, 100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, PA 19428-2959.

[26] Scabbling

[27] Sealer

[28] Gouges آردگسل ها

[29] Concrete surface profile

[30] Shrinkage

[31] Corrosion

[32] Substrate لایه، زیرلایه

[33] Grease

[34] Hammer test

[35] Surface profile

[36] Coating

[37] Electrical impedance

[38] Osmosis

 

 

 

 

 

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ،  آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگی بتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ،  فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ،  آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران

تاریخ: 1398/2/15      بازدید:313

تماس با ما